Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, pl. Matki Teresy z Kalkuty 8 w Szczecinie 

 

 


 


Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie zawiadamia , że po otwarciu ofert w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  Dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, pl. Matki Teresy z Kalkuty 8 w Szczecinie”  dwóch w częściach:część I „Sprzęt audiowizualny”część II „Sprzęt komputerowy i peryferyjny”przekazuje następujące informacje:1. Zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 303.011,04 zł brutto.Część I „Sprzęt audiowizualny” 159.845,09 zł bruttoCzęść II „Sprzęt komputerowy i peryferyjny” 143.165,95 zł brutto2. Firmy , adresy ,ceny, terminy i gwarancje  Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie: Część I „Sprzęt audiowizualny”
Wykonawca


Adres


  Cena brutto


 


Jakość- 


gwarancja


CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.


 


Ul. Wolności 8/4


26-6-- Radom


200.121,00


48 m-cy


TDC Polska Sp. z o.o.


 


Ul. Warszawska 53


61-023 Poznań


170.970,00


48 m-cy


ELTOM Sp. zo.o.


 


Ul. Mickiewicza 64/66                       71-101 Szczecin              


141.523,80


48 m-cy


AV System Alicja Głowacka


 


Ul. Dąbrowskiego 38/40


70-100 Szczecin


147.761,36


48 m-cy


 


 


 


 


 


 


  Część II „Sprzęt komputerowy i peryferyjny”
Wykonawca


Adres


Cena brutto


       Jakość-


     gwarancja


CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.


 


Ul. Wolności 8/4


26-6-- Radom


137.554,75


48 m-cy


ELTOM Sp. zo.o.


 


Ul . Mickiewicza 64/66          71-101 Szczecin


133.203,00


48 m-cy                                                                                                    Szczecin 30.10.2020 r.                                                                                                    


Data wytworzenia dokumentu: 21.10.2020 r.


Data udostępnienia dokumentu: 21.10.2020 r.

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wiktor Czuba

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie dokumentu: Ewa Krukowska

 Załączniki do dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu.-1.pdf
Rys_nr_1av.pdf
Rys_nr_2av.pdf
Rys_nr_3av.pdf
Rys_nr_4av.pdf
Rys_nr_5av.pdf
Rys_nr_6av.pdf
SIWZ Komputery i inny sprzęt elektroniczny.pdf
Odpowiedź na zapytania jednego z Wykonawców.doc
Odpowiedź na zapytanie jednego z wykonawców (2)-1.doc
Sprostowanie.doc