Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Budżet 2007



Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007

1.Przychód ogółem5 522 340
 Dotacja z UM na bież.dział.5 050 000
 Dotacja na inwestycje200 000
 Dotacja z Ministerstwa Kultury143 881
 Przychody własne128 459
2.Koszty ogółem5 298 593
 Amortyzacja176 139
 Zakup książek528 688
 Zakup materiałów294 397
 Zakup energii170 805
 Zakup usług materialnych354 548
 Zakup usług niematerialnych3 020 566
 Wynagrodzenia i świadczenia ZUS3 043 784
 Podatki i opłaty58 294
 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln.95 943
 Inne świadczenia na rzecz pracowników11 630
 Pozostałe koszty25 802
  Pozostałe koszty finansowe i operacyjne42
3.Nakłady na inwestycje208 367

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dorota Ziółkowska
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie dokumentu: Marta Kret
Data wytworzenia informacji: 02.03.2008r.
Data ostatniej edycji: 27.01.2016r.