Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Budżet 2017


Wykonanie budżetu za rok 2016 i plan na rok 2017

 

 

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r.

 

Plan finansowy na 2017 r _ zmiana na 23.05.2017

1.

Przychód ogółem

7 146 042,00

 

1.

Przychód ogółem

7 279 235,00

 

Przychody własne

329 559,00

 

 

Przychody własne

288 400,00

 

Dotacja z UM na bież. dział.

6 719 824,00

 

 

Dotacja z UM na bież. dział.

6 913 497,00

 

Dotacja z Ministerstwa Kultury

96 124,00

 

 

Dotacja z Ministerstwa Kultury

76 738,00

 

Przychody finansowe

535

 

 

Przychody finansowe

600,00

2.

Koszty ogółem

7 234 141,00

 

2.

Koszty ogółem

7 651 541,00

 

Amortyzacja

247 749,00

 

 

Amortyzacja

232 447,00

 

Zakup książek

506 326,00

 

 

Zakup książek

422 738,00

 

Amortyzacja jednorazowa

56 561,00

 

 

Amortyzacja jednorazowa

12 000,00

 

Zużycie materiałów i energii

537 428,00

 

 

Zużycie materiałów i energii

590 514,00

 

Usługi obce

1 074 963,00

 

 

Usługi obce

1 235 841,00

 

Podatki i opłaty  

128 566,00

 

 

Podatki i opłaty  

149 940,00

 

Wynagrodzenia

3 816 283,00

 

 

Wynagrodzenia

4 080 670,00

 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

834 270,00

 

 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

897 222,00

 

Inne koszty rodzajowe

12 726,00

 

 

Inne koszty rodzajowe

12 600,00

 

Koszty finansowe

148

 

 

Koszty finansowe

0,00

 

Pozostałe koszty operacyjne

19 121,00

 

 

Pozostałe koszty operacyjne

17 569,00

3.

Środki na działalność inwestycyjną

0

 

3.

Środki na działalność inwestycyjną

800 000,00

4.

Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne

43 699,00

 

4.

Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne

800 000,00

                 

 

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dorota Ziółkowska
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie dokumentu: Ewa Krukowska 
Data wytworzenia informacji: 02.10.2017
Data ostatniej edycji: 02.10.2017