BIP Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie MBP Szczecin Biuletyn Informacji Publicznej
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
  • Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
  • BIP
Grafika BIP
Strona główna/Status prawny

Status prawny

Miejska Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kulutyr, działającą w formie organizacyjnej właściwej dla bibliotek. Została utworzona na mocy uchwały Rady Miejskiej Szczecina z dnia 20 marca 1995 r. Nr X/102/95 i działa na podstawie:

  • Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
  • Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85, poz. 539 z późn. zm.).Warunki korzystania z udostępnionych zbiorów oraz prawa i obowiązki osób korzystających z usług instytucji, zawarte są w Regulaminie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Miejska Biblioteka Publiczna posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerm 4/97. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miasto Szczecin.

Szczegółowe zadania i organizację Biblioteki określa Statut nadany przez Radę Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r. oraz Regulamin Organizacyjny, zatwierdzony przez dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2024-03-19 13:07
Aktualizacja publikacji
Ewa Krukowska 2024-05-20 11:16
Wytworzenie publikacji
IntraCOM 2024-05-20 11:15
Zatwierdzenie
IntraCOM 2024-05-20 11:15
Rejestr zmian podstrony
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry