BIP Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie MBP Szczecin Biuletyn Informacji Publicznej
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
 • Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
 • BIP
Grafika BIP
Strona główna/Budżet

Budżet

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – samodzielnie gospodaruje mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Instytucja uzyskuje środki finansowe na prowadzenie  działalności z następujących źródeł:

 • działalności statutowej,
 • sprzedaży składników majątku ruchomego
 • najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 • dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Miasto Szczecin,
 • dotacji celowej na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 • środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
 • innych źródeł,
 • działalności gospodarczej.
Plan finansowy na 01.01.2024 rok
Przychody ogółem Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Szczecin Dotacja celowa z budżetu Miasta Szczecin Dotacja inwestycyjna z budżetu Miasta  Szczecin
11 059 158,00 zł 10 447 684,00 zł    
       

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2024-03-21 11:52
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Marcin Czapp 2024-05-13 13:22
Zatwierdzenie
Marcin Czapp 2024-05-13 13:22
Rejestr zmian podstrony
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry