BIP Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie MBP Szczecin Biuletyn Informacji Publicznej
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
 • Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
 • BIP
Grafika BIP
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie .

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-05-06
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Przejdź do panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Anna Rutkowska, [email protected].
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 666 871 342. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie, ul. J. Hoene-Wrońskiego 1, 71-302 Szczecin

Dyrekcja mieści się w dwupiętrowym budynku wolnostojącym na terenie ogrodzonym, by do niego wejść, należy przejść przez dwuetapowy system kontroli:

 1. domofon po lewej stronie przy furtce
 2. po wejściu po schodach do klatki schodowej domofon po lewej stronie przy drzwiach.

 

 • Budynek posiada wąską klatkę schodową łączącą piętra oraz kręte schody
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak parkingu
 • Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 1 (ul. Bolesława Śmiałego 4, wejście od ul. 5 Lipca)

 • Biblioteka mieści się na parterze kamienicy mieszkalnej
 • Wejście na ogólnodostępną klatkę schodową wymaga użycia domofonu (po prawej stronie drzwi)
 • Z szerokiej klatki schodowej wejście do biblioteki po kilku schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym miejsce dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 2 (ul. Sikorskiego 10)

 • Biblioteka mieści się na parterze budynku mieszkalnego
 • Wejście bezpośrednio z ulicy po kilku schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 3 (ul. Światowida 97)

 • Biblioteka mieści się na parterze kamienicy mieszkalnej, wejście do budynku po dwóch schodach
 • Wejście na klatkę schodową wymaga użycia domofonu (po lewej stronie drzwi). Z szerokiej ogólnodostępnej klatki schodowej wejście do biblioteki po kilku schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 4 (ul. Barnima 25)

 • Biblioteka mieści się w parterowym budynku wolnostojącym na terenie ogrodzonym
 • Wejście na teren posesji z dwóch stron – przez dwie furtki
 • Biblioteka przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami – poszerzone otwory drzwiowe, podjazd przy wejściu do biblioteki, toaleta
 • Miejsca parkingowe ogólnodostępne, brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Przenośna pętla indukcyjna na stanowisku do obsługi.

Filia nr 5 (ul. Mieszka I 105)

 • Biblioteka mieści się na pierwszym piętrze w pawilonie handlowym. Wejście na piętro tylko po schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 6 (ul. Dziennikarska 39)

 • Biblioteka mieści się w dwupiętrowym budynku wolnostojącym na terenie ogrodzonym
 • Wejście na teren posesji przez furtkę
 • Wejście do budynku po schodach, na kolejne piętra prowadzą schody
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 7 (pl. Matki Teresy z Kalkuty 8)

 • Biblioteka mieści się w w trzypiętrowym budynku wolnostojącym.
 • Wejście do budynku bezpośrednio z ulicy
 • Biblioteka przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami – poszerzone otwory drzwiowe, podjazd przy wejściu do biblioteki, winda, toaleta
 • Parking ogólnodostępny, w tym miejsca dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Przenośna pętla indukcyjna na stanowisku do obsługi.

Filia nr 8 (ul. Konopnickiej 9)

 • Biblioteka mieści się na wysokim parterze dwupiętrowego budynku wolnostojącego na terenie ogrodzonym
 • Wejście do biblioteki bezpośrednio z ogrodu po ośmiu schodach
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Przenośna pętla indukcyjna na stanowisku do obsługi.

Filia nr 10 (ul. Bałtycka 6)

 • Biblioteka mieści się na wysokim parterze w piętrowym budynku wolnostojącym na terenie ogrodzonym
 • Wejście na teren posesji przez furtkę
 • Wejście do biblioteki z ogrodu, po siedmiu schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 11 (ul. Pogodna 49)

 • Biblioteka mieści się na parterze budynku wolnostojącego na terenie ogrodzonym
 • Wejście na teren posesji z dwóch stron przez furtki, wejście od ul. Jaworowej pozbawione jest barier architektonicznych
 • Przed drzwiami do biblioteki dwa schodki
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 12 (ul. Marcina 1)

 • Biblioteka mieści się na pierwszym piętrze w pawilonie handlowym
 • Wejście na piętro tylko po schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Parking ogólnodostępny, w tym miejsce dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 13 (ul. Księżnej Zofii 2)

 • Biblioteka mieści się na parterze budynku mieszkalnego
 • Wejście bezpośrednio z ulicy
 • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 14 (ul. Krzemienna 17)

 • Biblioteka mieści się w parterowym budynku wolnostojącym
 • Wejście bezpośrednio z ulicy, po czterech schodach
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 18 (ul. Batalionów Chłopskich 26a)

 • Biblioteka mieści się w parterowym budynku wolnostojącym
 • Wejście bezpośrednio z ulicy
 • Biblioteka przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami – poszerzone otwory drzwiowe, podjazd przy wejściu do biblioteki
 • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych. mMożliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 19 (ul. Włościańska 1)

 • Biblioteka mieści się na pierwszym piętrze w pawilonie handlowym
 • Wejście na piętro tylko po schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 20 (ul. Śląska 21)

 • Biblioteka mieści się na parterze kamienicy mieszkalnej
 • Wejście do biblioteki bezpośrednio z ulicy, po dwóch schodach
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 22 (ul. Narutowicza 4)

 • Biblioteka mieści się na parterze kamienicy mieszkalnej
 • Wejście na ogólnodostępną klatkę schodową wymaga użycia domofonu (po lewej stronie drzwi), wejście po dwóch schodach
 • Z szerokiej ogólnodostępnej klatki schodowej wejście do biblioteki po lewej stronie
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 25 (ul. Ku Słońcu 76)

 • Biblioteka mieści się na parterze budynku mieszkalnego
 • Wejście bezpośrednio z ulicy przez furtkę
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 28 (pl. Lotników 7)

 • Biblioteka mieści się na pierwszym piętrze pawilonu handlowego
 • Wejście na ogólnodostępną klatkę schodową z ulicy po kilkunastu schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe, brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Przenośna pętla indukcyjna na stanowisku do obsługi.

Filia nr 29 (ul. Kresowa 1)

 • Biblioteka mieści się w parterowym budynku wolnostojącym na terenie ogrodzonym
 • Wejście na teren posesji przez furtkę
 • Wejście do biblioteki z ogrodu, jeden schodek przed drzwiami wejściowymi
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 30 (ul. 9 Maja 17)

 • Biblioteka mieści się na pierwszym piętrze w pawilonie handlowym
 • Wejście na piętro tylko po schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 36 (ul. Bartnicza 10a)

 • Biblioteka mieści się w parterowym budynku wolnostojącym
 • Wejście bezpośrednio z ulicy. Biblioteka przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami – poszerzone otwory drzwiowe, podjazd przy wejściu do biblioteki, toaleta
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 38 (ul. 2 Kwietnia 1)

 • Biblioteka mieści się w parterowym budynku wolnostojącym
 • Wejście bezpośrednio z ulicy po sześciu schodach
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe, brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Przenośna pętla indukcyjna na stanowisku do obsługi.

Filia nr 43 (ul. Klonowica 46a)

 • Biblioteka mieści się w na parterze budynku mieszkalnego
 • Wejście bezpośrednio z ulicy
 • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Parking ogólnodostępny, brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 46 (ul. Nad Odrą 26)

 • Biblioteka mieści się na parterze kamienicy mieszkalnej
 • Wejście bezpośrednio z ulicy, przed wejściem próg
 • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 48 (ul. Rydla 93)

 • Biblioteka mieści się na parterze piętrowego pawilonu handlowego
 • Wejście bezpośrednio z ulicy, przed wejściem jeden schodek
 • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe, brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Przenośna pętla indukcyjna na stanowisku do obsługi.

Filia nr 50 (ul. Maciejewicza 27)

 • Biblioteka mieści się na parterze wielopiętrowego budynku mieszkalnego
 • Wejście po schodach na ogólnodostępną klatkę schodową po użyciu domofonu (po prawej stronie)
 • Wejście do biblioteki po schodach, na wprost drzwi wejściowych
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Parking ogólnodostępny, w tym miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 53 (ul. Seledynowa 50)

 • Biblioteka mieści się w budynku szkoły podstawowej, na poziomie -1
 • Dostęp przez główne wejście do szkoły, a dalej przez hol, po schodach w dół
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 54, ProMedia (al. Wojska Polskiego 2)

 • Biblioteka znajduje się na parterze w kamienicy
 • Wejście samodzielne bezpośrednio z ulicy
 • Biblioteka przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami – poszerzone otwory drzwiowe, podjazd przy wejściu do biblioteki, toaleta
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym miejsce dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 • Przenośna pętla indukcyjna na stanowisku do obsługi.

Filia nr 55, Biblioteka na Wrzosowym Wzgórzu (ul. Józefa Romana 20/U1)

 • Biblioteka mieści się na parterze budynku mieszkalnego
 • Wejście samodzielne bezpośrednio z ulicy. Biblioteka przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami – poszerzone otwory drzwiowe, podjazd przy wejściu do biblioteki, toaleta
 • Parking ogólnodostępny, z miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 3 dla dzieci (ul. Nałkowskiej 15)

 • Biblioteka mieści się na parterze budynku mieszkalnego
 • Wejście samodzielne bezpośrednio z ulicy. Biblioteka przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami – poszerzone otwory drzwiowe, podjazd przy wejściu do biblioteki
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym miejsce dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 9 dla dzieci (ul. Księżnej Anastazji 27/2)

 • Biblioteka mieści się na parterze czteropiętrowego budynku mieszkalnego
 • Wejście na ogólnodostępną klatkę schodową po użyciu domofonu (po prawej stronie)
 • Wejście do biblioteki po schodach, po prawej stronie
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak ożliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry