Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU- Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publiczna w Szczecinie przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 8Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie ogłasza przetarg na przebudowę budynku Miejskiej Biblioteki Publiczna w Szczecinie przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 8.Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wiktor Czuba
Osoba odpowiedziałna za udostępnienie dokumentu: Marta Kret
Data wytworzenia informacji: 14.03.2018r.  
Data ostatniej edycji: 09.04.2018r. Załączniki do dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu..pdf
SIWZ Przebudowa budynku ptrzy Pl Matki Teresy z Kalkuty 8.pdf
Załącznik 1 a Projekt Budowlany Architektury. Projekt Zagospodarowania.zip
Zał. nr 1 b. Ekspertyza Techniczna.Projekt budowlany Konstr.zip
Zał. nr 1 c. Projekt Budowlany Instalacji Sanitarnych.zip
Zał. nr 1 d. Branza Elektryczna.zip
Zał. nr 2 a. Projekt Wykonawczy Architektury i Wnętrz.zip
Zał. nr 2 b. Projekt Wykonawczy Konstrukcji.zip
Zał. nr 2 c. Projekt Budowlano-Wykonawczy Instalacji Sanitarnych.zip
Zał. nr 2 d. Dokumentacja techniczna Węzła Cieplnego C.O.-C.W.U.zip
Zał. nr 2 e. Projekt Budow - Wykonawczy Inst. Elektrycznych.zip
Zał. nr 2 f. Proj, Instal. sterowania systemem oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej.zip
Zał. nr 2 g. Projekt Wykonawczy Instalacji Systemu Sygnalizacji Właman i Napadu.zip
STWiORB zał. 3a.zip
STWiORB zał. 3b.zip
STWiORB zał. 3c.zip
Zał. nr 4a Branża_ogólnobudowlana.pdf
Zał. nr 4b Strona tytułowa, branża elektryczna- eletechnika.pdf
Zał. nr 4b. Branża_elektryczna_teletechnika.pdf
Zał. nr 4c Branża_sanitarna..pdf
Zał. nr 5 do cz II SIWZ. Wizualizacje.zip
Informacja o zmianie w siwz-3.pdf
Cz. I do SIWZ -UMOWA - po modyfikacji.pdf
Informacja po otwarciu ofert.pdf
Informacja o uniewaznieniu postępowania.pdf