Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Budżet 2018Plan finansowy na 2018 r _ zmiana na 19.12.2018

1.

Przychód ogółem

7 733 834,00

 

Przychody własne

414 621,00

 

Dotacja z UM na bież. dział.

7 233 345,00

 

Dotacja z Ministerstwa Kultury

84 639,00

 

Przychody finansowe

1 229,00

2.

Koszty ogółem

7 665 386,00

 

Amortyzacja

229 632,00

 

Zakup książek

398 717,00

 

Amortyzacja jednorazowa

26 910,00

 

Zużycie materiałów i energii

447 976,00

 

Usługi obce

1 274 201,00

 

Podatki i opłaty  

156 996,00

 

Wynagrodzenia

4 167 890,00

 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

914 910,00

 

Inne koszty rodzajowe

13 294,00

 

Koszty finansowe

0,00

 

Pozostałe koszty operacyjne

34 860,00

3.

Środki na działalność inwestycyjną

1 216 500,00

4.

Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 419 717,00 

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dorota Ziółkowska
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie dokumentu: Ewa Krukowska
Data wytworzenia dokumentu:25.01.2019 r.
Data ostatniej edycji: 06.05.2019 r. 


Załączniki do dokumentu
Bilans p2 2018 z podpisem elektronicznym (2).pdf
rachunek zysków i strat_p2 2018 z podpisem elektronicznym (1).pdf
informacja dodatkowa_p2 2018 z podpisem elektronicznym.pdf