Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Rekrutacja - ogłoszenia aktualne 

Szanowni Państwo - ze względu na zmienioną sytuację budżetową MBP odstępujemy od rekrutacji i zatrudnienia pracowników.

BIBLIOTEKARZ

Miejsce pracy:

Sieć filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie

Opis stanowiska:

- obsługa czytelników oraz świadczenie na ich rzecz działalności informacyjnej (między innymi bezpośrednia pomoc, szkolenia indywidualne i grupowe, promocja zasobów i usług)

- przygotowanie księgozbioru do wypożyczania i udostępniania

- uczestniczenie, przygotowanie i organizacja działalności kulturalnej obejmującej różne formy  aktywności tj. spotkania autorskie, warsztaty, lekcje biblioteczne, akcje plenerowe itp.

- wykonywanie działań związanych z funkcjonowaniem filii zgodnie z procedurami obowiązującymi w MBP

Tryb pracy:

- praca zmianowa, 40 godzin tygodniowo

- możliwość pracy w sobotę 9.00-17.00, w zamian dzień wolny

Wymagania podstawowe:

- wykształcenie wyższe humanistyczne, licencjackie lub magisterskie, preferowane wyższe bibliotekoznawcze lub uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu bibliotekoznawstwa i/lub informacji naukowej

- znajomość literatury

- cechy osobowe niezbędne do bezpośredniej pracy z użytkownikiem, kultura osobista oraz komunikatywność

- umiejętność pracy zespołowej, dobra organizacja pracy, kreatywność, dyspozycyjność i zaangażowanie w rozwój biblioteki

- biegła obsługa komputera (środowisko Windows) oraz pakietu biurowego Office (Word, Excel, PowerPoint)

- brak przeciwwskazań do prac w magazynach książkowych (kurz, przenoszenie książek itp.)

- brak przeciwwskazań do pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Oferujemy:

- pracę w wymiarze pełnego etatu w samorządowej instytucji kultury

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa na okres próbny 3 miesięcy)

- możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego

- pracę w przyjaznej atmosferze

 Na oferty czekamy do 25.10.2022 r.

Wymagane dokumenty:

-CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko bibliotekarza”

-list motywacyjny

-kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

-kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności.

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anita Czajkowicz-Lebiedziew
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie dokumentu: Ewa Krukowska
Data udostępnienia dokumentu: 10.10.2022 r.
Data ostatniej edycji dokumentu: 10.10.2022 r.