Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Rekrutacja


Stanowisko ds. kadr i płac

Dyrektor  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie zatrudni osobę na stanowisko pracownika ds. kadr i płac

Miejsce pracy:

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Opis stanowiska:

Tryb pracy: praca od 7.00 do 15.00 , 40 godzin tygodniowo,

Wymagania :

- wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie, preferowane wyższe ekonomiczne

- biegła obsługa komputera oraz pakietu biurowego Office (Word, Excel )

- biegła znajomość przepisów z zakresu kadr, płac, ZUS i PFRON

- znajomość programu PŁATNIK

- udokumentowane doświadczenie zawodowe – min 1 rok pracy

- dobra organizacja pracy,

Zakres obowiązków:

- kompleksowa obsługa kadrowa i płacowa pracowników MBP,

 - bieżące rozliczanie wynagrodzeń, składek, deklaracji  ZUS, US i PFRON,

- nadzór nad badaniami lekarskimi, szkoleniami bhp,

- sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień, raportów

- obsługa PPK

- obsługa grupowego ubezpieczenia pracowników,

- sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników ( PIT )

Oferujemy:

 - pracę w wymiarze pełnego etatu w samorządowej instytucji kultury,

 - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa na okres próbny 3 miesięcy),

- możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego,

- pracę w przyjaznej atmosferze.

Wymagane dokumenty:

CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownika ds. kadr i płac

list motywacyjny,

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres poczty e-mailowej: lub do dnia 15.04.2021

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja o ochronie danych osobowych: https://mbp.szczecin.pl/wp-content/uploads/2020/04/RODO-dla-Kandydat%C3%B3w-do-pracy.pd

Osoba odpowiedzialna za tresć informacj: Aldona Jastrzębska
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji: Ewa Krukowska
Data udostępnienia informacji: 29.03.2021 r.
Data ostatniej modyfikacji: 29.03.2021 r.