BIP
Redakcja biuletynu Rejestr zmian
 


Archiwum 2019 r.

 v 
Rekrutacja na stanowisko bibliotekarza
 

Dyrektor  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie zatrudni osobę na stanowisko bibliotekarza.

Miejsce pracy:

Sieć filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie

Opis stanowiska:

obsługa czytelników oraz świadczenie na ich rzecz działalności informacyjnej m.in. bezpośrednia pomoc, szkolenia indywidualne i grupowe, promocja zasobów i usług

przygotowanie księgozbioru do wypożyczania i udostępniania

uczestniczenie w organizowaniu działalności kulturalnej

wykonywanie działań związanych z funkcjonowaniem filii zgodnie z procedurami obowiązującymi w MBP

Tryb pracy:

praca zmianowa, 40 godzin tygodniowo, w zależności od filii zmiany: 8.00-16.00, 12.00-20.00, 11.00-19.00

możliwość pracy w sobotę 9.00-17.00, w zamian dzień wolny

Wymagania podstawowe:

wykształcenie wyższe humanistyczne, licencjackie lub magisterskie, preferowane wyższe bibliotekoznawcze lub uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu bibliotekoznawstwa i/lub informacji naukowej

znajomości literatury

cechy osobowe niezbędne do bezpośredniej pracy z użytkownikiem, kultura osobista oraz komunikatywność

umiejętność pracy zespołowej oraz samodzielność w organizacji pracy

biegła obsługa komputera (środowisko Windows) oraz pakietu biurowego Office (Word,

Excel, PowerPoint)

brak przeciwwskazań do prac w magazynach książkowych (kurz, przenoszenie książek itp.)

brak przeciwwskazań do pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 

Oferujemy:

 pracę w wymiarze pełnego etatu w prestiżowej instytucji kultury

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa na okres próbny 3 miesięcy)

możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego

pracę w przyjaznej atmosferze

 

Wymagane dokumenty:

CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko bibliotekarz”

list motywacyjny

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres poczty e-mailowej: [email protected] lub [email protected] do dnia 20.09.2019. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Specjalista ds. administracji

Miejsce pracy:

Siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie

ul. Hoene-Wrońskiego 1

71-302 Szczecin

 

Opis stanowiska:

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 

 • kontrola utrzymania czystości
 • utrzymanie i pielęgnacja terenów wokół budynków
 • organizacja transportu
 • prowadzenie dokumentacji związanej z Majątekiem MBP
 • ubezpieczenie mienia
 • gospodarka zaopatrzeniowa
 • kontrola wydatków (np. czynsz, media
 • gospodarka odpadami i surowcami wtórnymi
 • kontrola nad pracami porządkowymi i gospodarczymi
 • współpraca z zarządcami budynków
 • współpraca z innymi działami i filiami bibliotecznymi
 • opieka nad prawidłowym obiegiem dokumentacji w dziale

 

Oferujemy: 

 

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat
 • pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
 • interesującą i samodzielną pracę w młodym zespole
 • szkolenie stanowiskowe

 

Wymagania:

 

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • swobodna umiejętność posługiwania się programem Excel
 • dobra organizacja czasu
 • proaktywna postawa i chęć do działania
 • zaradność i samodzielność w działaniu
 • umiejętność pracy w zespole
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres poczty e-mailowej: [email protected] do dnia 28.02.2019 r. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

 
BIP MBP Szczecin. Ilość odwiedzin: 283657