Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Zawiadomienie o wynikach konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie na Prawobrzeżu.  
Zawiadomienie o wynikach konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie na Prawobrzeżu.
 

 

  

25.05.2018 r. o godzinie 12:00 zostały ogłoszone wyniki konkursu.

I nagroda praca nr 15 – 91 punktów Autorska Pracownia Projektowa Karol Barcz ul. Smocza 46, 70-731 Szczecin KABU STUDIO Kamila Buczkowska Wiosny Ludów 101, 71-471 Szczecin

II nagroda praca nr 1 – 90 punktów ARPA Architektoniczna Pracownia Autorska Jerzego Gurawskiego , Jarzy Gurawski, Bartosz Gurawski ul. Maciejewskiego 7, 61-606 Poznań. SKI Studio Błażej Szurkowski Osiedle Leśne14D/169, 62-028 Koziegłowy.

III nagroda praca nr 9 – 80 punktów Pracownia Architektury Witold Sienkiel ul. Osiedle Młodych 17/30 34-300 Żywiec W skład zespołu weszła Agnieszka Szuran.

Wyróżnienia. Praca nr 26 – 70 punktów. SAS STUDIO . Studio architektoniczne. Marek Sietnicki ul. Narutowicza 2/3, 70-231 Szczecin BEYOND VISUAL. Paweł Potemkowski yi. Langiewicza 28/89, 70-269 Szczecin. Praca nr 36 – 70 punktów. Tomasz Berezowski ul. Bratków3/7, 40-045 Katowice Marta Dyrda ul. Poniatowskiego 17/14, 40-055 Katowice Radosław Fikus ul. Wyszyńskiego 48, 42-700 Lubliniec.


Osoba Odpowiedzialna za treść dokumentu: Wiktor Czuba
Osoba odpowiedziałna za udostępnienie dokumentu: Marta Kret
Data wytworzenia informacji: 02.02.2018r.
Data ostatniej edycji: 29.05.2018r. 


 

Osoba Odpowiedzialna za treść dokumentu: Wiktor Czuba
Osoba odpowiedziałna za udostępnienie dokumentu: Marta Kret
Data wytworzenia informacji: 02.02.2018r.
Data ostatniej edycji: 29.05.2018r. 


Załączniki do dokumentu
Załącznik nr 1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie.pdf
Załącznik nr 1a Oświadczenie o formie prowadzenia działalności.pdf
Załącznik nr 1b Oświadczenie o uprawnieniach architektonicznych Krajowi Uczestnicy konkursu.pdf
Załącznik nr 1c Oświadczenie o uprawnieniach architektonicznych Zagraniczni Uczestnicy konkursu.pdf
Załącznik nr 1d Oświadczenie o zobowiązaniach na wypadek przyznania nagrody w konkursie.pdf
Załącznik nr 1e Oświadczenie o prawach autorskich.pdf
Załącznik nr 2a Pełnomocnictwo dla Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie.pdf
Załącznik nr 2b Pełnomocnictwo dla Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie.pdf
Załącznik nr 3 Wykaz osób które będą uczestniczyć w realizacji zadania.pdf
Załącznik nr 4 Pokwitowanie odbioru pracy konkursowej.pdf
Załącznik nr 5 Karta Identyfikacyjna.pdf
Załącznik nr 6 Wzór umowy o prace projektowe wraz z załącznikami.pdf
Załącznik nr 7a Szczegółowy opis przedmiotu konkursu 30_01_2018.pdf
Załącznik nr 7b mapa-obszar zadania konkursowego.dwg
Załącznik nr 7c mapa.dxf
Załącznik nr 8a Program funkcjonalno-użytkowy 17_11_2017 mod.pdf
Zawiadomienie o wynikach konkursu.pdf
Lista uczestników zakwalifikowanych do Konkursu Filii MBP Szczecin Prawobrzeże CD 1-1.pdf
Odpowiedzi na pytania uczestników.pdf
Ogłoszenie.pdf
Regulamin Konkursu.pdf
Zalącznik 7d.zip
Załacznik nr 7e - Zdjęcia terenu pod inwestycję.zip