Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Archiwum 2019 
Kompleksowe utrzymanie czystości w wytypowanych placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie
Szczecin 24.04.2019 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie ul. Hoene- Wrońskiego 1 informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowe utrzymanie czystości w wytypowanych placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Handlowo – Usługowa THOMAS Sp. z o.o. ul. Lubieszyńska 34,72-006 Szczecin- Mierzyn, która uzyskała 255 pkt, w tym: cena –180 pkt jakość - 15 pkt doświadczenie – 60 pkt 

                                                                                              

 Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie zawiadamia , że po otwarciu ofert w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Kompleksowe utrzymanie czystości w wytypowanych placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie przekazuje następujące informacje: 

 

1. Zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 500.000 zł brutto.

2. Firmy , adresy i ceny  Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

Jantar Sp. z o.o. Ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk

stawka –11,070 zł za sprzątanie metra kwadratowego sprzątania  powierzchni wewnętrznej.

Firma Handlowo-Usługowa „THOMAS” Sp. a o.o.  ul. Lubieszyńska 34,72-006 

Szczecin - Mierzyn stawka – 0 ,254 zł za sprzątanie metra kwadratowego sprzątania  powierzchni wewnętrznej

Szczecin 16.04.2019r.      

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

 

Nazwa

Miejska Biblioteka Publiczna

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Wiktor Czuba  091 4898347, kom. 602610068 (sprawy formalne)

Magdalena Prociak 091 4898353 (sprawy merytoryczne)

Adres

ul. Hoene – Wrońskiego 1

Kod pocztowy

71-302

Miejscowość

Szczecin 

Województwo

Zachodniopomorskie

Telefon  09 4872164

Faks 091 4861909

Poczta elektroniczna (e-mail)

[email protected] 

Adres internetowy (URL)

www.mbp.szczecin.pl

 

 

II. TRYB ZAMÓWIENIA.                                                                                                                                                                                                                                           Przetarg nieograniczony.

 

 

III.     ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

 

     Jak w wyżej                                                                            

 

 

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA.

 

1.Przedmiot zamówienia określony jest w Wspólnym Słowniku Zamówień CPV kodami:

 

90910000-9 – usługa sprzątania, 90911300-9 – usługa czyszczenia okien, 90620000-9 – usługa odśnieżania,

 

i obejmuje:

 

1.Sprzątanie pomieszczeń następujących filii MBP w Szczecinie:

 

1)       Filia nr 1, ul .Bolesława  Śmiałego 4          

 

2)       Filia nr 2, ul. Sikorskiego 10

 

3)       Filia nr 3, ul .Światowida 97

 

4)       Filia nr 4, ul .Ks. Barnima 25

 

5)       Filia nr 5, ul .Mieszka I 105

 

6)       Filia nr 6, ul. Dziennikarska 39

 

7)       Filia nr 8, ul. Konopnickiej 9

 

8)       Filia nr 10, ul. Bałtycka 6

 

9)       Filia nr 11, ul. Pogodna 49

 

10)    Filia nr 12, ul.  Marcina 1

 

11)    Filia nr 13, ul. Ks. Zofii 2

 

12)    Filia nr 14, ul. Krzemienna 17

 

13)    Filia nr 17, ul. Łukasiewicza 8

 

14)    Filia nr 18, ul. Batalionów Chłopskich 26 a

 

15)    Filia nr 19, ul. Włościańska 1

 

16)    Filia nr 20, ul. Śląska 21

 

17)    Filia nr 22, ul. Narutowicza 4

 

18)    Filia nr 24, ul. Bohaterów Warszawy 55

 

19)    Filia nr 25, ul. Ku Słońcu 76

 

20)    Filia nr 28, ul. Plac Lotników 7

 

21)    Filia nr 29, ul. Kresowa 1

 

22)    Filia nr 30, ul. 9-go Maja 17

 

23)    Filia nr 36, ul. Bartnicza 10 a

 

24)    Filia nr 38, ul. 26-go Kwietnia 1

 

25)    Filia nr 41, ul. Piaseczna 40

 

26)    Filia nr 42, ul. Potulicka 29

 

27)    Filia nr 43, ul. Klonowica 46 A

 

28)    Filia nr 46, ul. Nad Odrą 26

 

29)    Filia nr 48, ul. Rydla 93

 

30)    Filia nr 50, ul. Maciejewicza 27

 

31)    Filia nr 54 – Promedia al. Wojska Polskiego 2

 

32)    Filia nr 53, ul. Seledynowa 50

 

33)    Filia nr 3 dziecięca, ul.  Z. Nałkowskiej 15

 

34)    Filia nr 9 dziecięca, ul. Ks. Anastazji 27/2

 

W zakres sprzątania pomieszczeń wchodzi systematyczne czyszczenie, odkurzanie, mycie, pastowanie, konserwowanie wszystkich pomieszczeń i powierzchni użytkowych w/w placówek wraz z wyposażeniem (meble, urządzenia, księgozbiór) w szczególności zaś:

 

-    usuwanie odpadów do przeznaczonych do tego celu pojemników ( kosze, kontenery itp),

 

-    mycie podłóg bez względu na rodzaj powierzchni (drewno, panele, terakota, parkiet, wykładzina typu PCV),

 

-    odkurzanie, czyszczenie i pranie wykładzin dywanowych,

 

-    odkurzanie i czyszczenie reprodukcji, plansz informacyjnych itp.,

 

-    mycie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,

 

-    mycie ram i szyb okiennych wewnętrznych i zewnętrznych wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz wszelkiego typu przeszkleń (w przypadku filii nr  28 i 38 trzeba uwzględnić mycie części szyb zewnętrznych z podnośnika – szczegóły w załącznikach nr 2 i 4)

 

-    mycie i odkurzanie lamp oświetleniowych wraz z obudowami,

 

-    odkurzanie wyposażenia meblowego (regały, biurka, stoły, szafy itp.),

 

-    mycie rolet  zewnętrznych,

 

-    „szamponowanie” mebli tapicerowanych i wykładzin dywanowych (Filia 54 patrz załącznik 3a do cz. II SIWZ).

 

-    mycie i dezynfekcja toalet (urządzenia sanitarne, ściany z glazury, podłogi)

 

-    odkurzanie wraz z wycieraniem wilgotną szmatką zbiorów filii (książek, płyt, kaset itp.), każda książka

 

       płyta czy kaseta powinna zostać zdjęta z regału, odkurzona, przetarta wilgotną szmatką i ponownie ustawiona

 

       na  przetartej uprzednio na wilgotno półce regału.

 

Zakupione  środki czyszczące, konserwujące i dezynfekujące służące  do wykonania przedmiotu zamówienia  będą nie gorsze niż charakteryzujące Domestos,  Ajax, Cif, Ludwik, Cilit, Pronto.

 

Szczegóły dotyczące poszczególnych placówek zawierają załączniki do niniejszego rozdziału SIWZ:

 

-    rozmieszczenie filii MBP na obszarze miasta Szczecina - załącznik nr 1

 

-    informacje dotyczące obiektów przewidzianych do sprzątania - załącznik nr 2

 

-    częstotliwość wykonywania czynności porządkowych - załącznikach nr  3a i 3b

 

-    rodzaj podłóg, powierzchnie oraz wymagany sposób konserwacji - załącznik nr 4

 

-    wykaz wyposażenia toalet i ilość koszy w filiach - załącznik nr 5

 

2. Sprzątanie posesji wokół budynków oraz przyległych placów zieleni następujących filii Miejskiej Biblioteki

 

     Publicznej  w  Szczecinie:

 

1)      Filia nr 4, ul. Ks. Barnima 25

 

2)      Filia nr 5, ul. Mieszka I 105

 

3)      Filia nr 6, ul. Dziennikarska 39

 

4)      Filia nr 8, ul. Konopnickiej 9

 

5)      Filia nr 10, ul.Bałtycka 6

 

6)      Filia nr 11, ul. Pogodna 49

 

7)      Filia nr 14, ul. Krzemienna 17

 

8)      Filia nr 17, ul. Łukasiewicza 8

 

9)      Filia nr 18, ul. Batalionów Chłopskich 26 a

 

10)  Filia nr 25, ul.  Ku Słońcu 76

 

11)  Filia nr 29, ul. Kresowa 1

 

12)  Filia nr 36, ul. Bartnicza 10 a

 

13)  Filia nr 38, ul. 26-go Kwietnia 1

 

Zakres sprzątania posesji wokół budynków oraz przyległych placów zieleni obejmie:

 

-          sprzątanie odpadków stałych ( papierki, liście, itp.)

 

-          bieżące odśnieżanie ciągów komunikacyjnych prowadzących  do w/w placówek MBP (szczegóły w załącznikach)

 

-          bieżące usuwanie lodu na w/w ciągach,

 

-          mycie  schodów  zewnętrznych,

 

Szczegóły dotyczące otoczeń w/w placówek zawierają załączniki do umowy:

 

-          informacje dotyczące obiektów, w których będzie sprzątane otoczenie zewnętrzne - załącznik nr 6

 

-          szkic otoczenia filii nr 4 - załącznik nr 7

 

-          szkic otoczenia filii nr 5 - załącznik nr 8

 

-          szkic otoczenia filii nr 6 - załącznik nr 9

 

-          szkic otoczenia filii nr 8 - załącznik nr 10

 

-          szkic otoczenia filii nr 10 - załącznik nr 11

 

-          szkic otoczenia filii nr 11 - załącznik nr 12

 

-          szkic otoczenia filii nr 14 - załącznik nr 13

 

-          szkic otoczenia filii nr 17 - załącznik nr 14

 

-          szkic otoczenia filii nr 18 - załącznik nr 15

 

-          szkic otoczenia filii nr 25 - załącznik nr 16

 

-          szkic otoczenia filii nr 29 - załącznik nr 17

 

-          szkic otoczenia filii nr 36 - załącznik nr 18

 

-          szkic otoczenia filii nr 38 - załącznik nr 19

 

 

Uwaga !!!

 

W zakres zamówienia nie wchodzi pielęgnacja terenów zielonych (koszenie, nasadzenia,)

 

 

 

 

V. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH              

 

VI. ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.                          VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Od 02.05.2019 r. do 30.04.2021 r.

 

 

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

 

      OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

 

1.       Nie podlegają wykluczeniu,

 

2.       Wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej jedną usługę utrzymania czystości o wartości minimum 200.000 zł brutto liczonych dla jednego Zamawiającego w okresie nie dłuższym niż rok.

 

3.       Posiadają opłaconą polisę lub inny opłacony dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia co najmniej 200.000 zł bez podlimitów odpowiedzialności i z udziałem własnym (franszyzą redukcyjną) nie wyższym niż 15 % i nie wyższym niż 500 zł.

 

4.     Ocena spełnienia warunków udziału  w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez

 

       Wykonawców dokumenty i oświadczenia potwierdzające ich spełnienie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia.

 

IX. WADIUM – 13.000 ZŁ .

 

X. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.           

 

1)        Cena - stawka ryczałtowa za sprzątanie metra kwadratowego powierzchni wewnętrznych (w kwocie brutto).

 

         Waga kryterium „cena” – 60% .

 

2)       Jakość - wdrożenie przez Wykonawcę autokontroli usługi.  

 

       Waga kryterium „jakość” – 20 %

 

3)        Doświadczenie –  wykazanie przez wykonawcę wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonywania umowy w przedmiocie utrzymania czystości .

 

       Waga kryterium „Doświadczenie” – 20 %

 

       Punkty za kryterium Doświadczenie zostaną określone w następujący sposób:

 

        Wykonawca wykazujący utrzymanie czystości w strukturze rozproszonej, tj.: w odrębnych obiektach w ilości:

 

1.       20 i więcej odrębnych obiektów – otrzyma 20 pkt.

 

2.       15-19 i więcej odrębnych obiektów – otrzyma 15pkt.

 

3.       10-14 odrębnych obiektów – otrzyma 10 pkt.

 

4.       5-9 odrębnych obiektów – otrzyma 5 pkt.

 

5.       0-4 odrębnych obiektów – otrzyma 0 pkt.

 

przy czym:

 

-   za odrębny obiekt uznać należy taki obiekt który ma unikalny adres administracyjny (w tym numer porządkowy). Nie stanowią zatem odrębnych obiektów pomieszczenia w kompleksie położonym pod jednym adresem administracyjnym (z tym samym numerem porządkowym).

 

-   utrzymanie czystości trwało równolegle przez co najmniej 3 miesiące w każdym z deklarowanych obiektów odrębnych przy czym brany pod uwagę jest okres ostatnich 3 lat przed terminem na złożenie ofert.

 

 

  XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ JĘZYK SPORZĄDZANIA OFERT.

 

      Miejsce – Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie ul. Hoene- Wrońskiego 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00      

 

      do 16.04.2019 r. do godz. 8.45 .

 

      Oferty winny być sporządzone w języku polskim.

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.                                                                                                                           30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.                                                                                    

 

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

 

      Nie dotyczy.

 

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony

 

      internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego

 

      systemu zakupów.

 

      Nie dotyczy.

 

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

 

      elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja

 

      elektroniczna.

 

       Nie dotyczy.  

 

XVI. Informacja o przewidywanych zamówieniach o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp.

 

       Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień wynikających z art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp.

 

XVII. Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie

 

      internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 03.04.2019r.

 

Data udostępnienia: 04.04.2019 r.
Data ostatniej edycji: 24.04.2019 r. 
Ososba odpowiedzialna za tresć dokumentu: Wiktor Czuba
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie dokumentu: Ewa Krukowska  


 
Załączniki do dokumentu
SIWZ - sprzątanie.doc
Odpowiedź na zapytania zamieszczone na stronie internetowej.doc
Odpowiedź na zapytanie zamieszczone na stronie internetowej 2.doc


Ilość wyświetleń: 294