Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Archiwum 2020 1) Specjalista ds. bhp /  Inspektor ds. bhp

 

Dyrektor  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie zatrudni osobę na stanowisko:

Specjalista ds. bhp /  Inspektor ds. bhp – na 0,25 etatu

Zakres obowiązków na ww. stanowisko obejmuje ogólny zakres obowiązków wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z § 2.1

Oczekiwania:

 • Oferujemy:

  • Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres poczty e-mailowej: [email protected] lub [email protected] do dnia  20.01. 2019 r. lub 


  • Data wytworzenia dokumentu: 04.11.2019 r.

   Data ostatniej edycji dokumentu: 02.01.20120 r.

   Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aldona Jastrzębska

   Osoba odpowiedzialna za udostępnienie dokumentu: Ewa Krukowska 

    

    

2) Bibliotekarz

 

Dyrektor  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie zatrudni osobę na stanowisko bibliotekarza.

 

Miejsce pracy:

Sieć filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie

obsługa czytelników oraz świadczenie na ich rzecz działalności informacyjnej m.in. bezpośrednia pomoc, szkolenia indywidualne i grupowe, promocja zasobów i usługOpis stanowiska:

przygotowanie księgozbioru do wypożyczania i udostępniania

uczestniczenie w organizowaniu działalności kulturalnej

wykonywanie działań związanych z funkcjonowaniem filii zgodnie z procedurami obowiązującymi w MBP

Tryb pracy:

praca zmianowa, 40 godzin tygodniowo, w zależności od filii zmiany: 8.00-16.00, 12.00-20.00, 11.00-19.00

możliwość pracy w sobotę 9.00-17.00, w zamian dzień wolny

Wymagania podstawowe:

wykształcenie wyższe humanistyczne, licencjackie lub magisterskie, preferowane wyższe bibliotekoznawcze lub uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu bibliotekoznawstwa i/lub informacji naukowej

znajomości literatury

cechy osobowe niezbędne do bezpośredniej pracy z użytkownikiem, kultura osobista oraz komunikatywność

umiejętność pracy zespołowej oraz samodzielność w organizacji pracy

biegła obsługa komputera (środowisko Windows) oraz pakietu biurowego Office (Word,

Excel, PowerPoint)

brak przeciwwskazań do prac w magazynach książkowych (kurz, przenoszenie książek itp.)

brak przeciwwskazań do pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 

Oferujemy:

 pracę w wymiarze pełnego etatu w prestiżowej instytucji kultury

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa na okres próbny 3 miesięcy)

możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego

pracę w przyjaznej atmosferze

 

Wymagane dokumenty:

CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko bibliotekarz”

list motywacyjny

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres poczty e-mailowej: [email protected] lub [email protected] do dnia  20.01.2020 r. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Osoba odpowiedzialna z atreść dokumentu: Mariola Ostolska
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie dokumentu: Ewa Krukowska
Data utworzenia dokumentu: 02.01.2020 r.
Data ostatniej edycji dokumentu: 02.01.2020 r. 
 reści

Ilość wyświetleń: 530