Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Archiwum 2020  Dyrektor  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie zatrudni osobę na stanowisko bibliotekarza-animatora

 

Miejsce pracy:

Sieć filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie

 

Opis stanowiska:

- obsługa czytelników oraz świadczenie na ich rzecz działalności informacyjnej m.in. bezpośrednia pomoc, szkolenia indywidualne i grupowe, promocja zasobów i usług.

- przygotowanie księgozbioru do wypożyczania i udostępniania,

- uczestniczenie, przygotowanie i organizacja działalności kulturalnej obejmującej różne formy  aktywności tj. spotkania autorskie, warsztaty, lekcje biblioteczne, akcje plenerowe itp.,

- wykonywanie działań związanych z funkcjonowaniem filii zgodnie z procedurami obowiązującymi w   MBP.

 

Tryb pracy:

- praca zmianowa, 40 godzin tygodniowo,

- możliwość pracy w sobotę 9.00-17.00, w zamian dzień wolny.

 

Wymagania podstawowe:

- wykształcenie wyższe humanistyczne, licencjackie lub magisterskie, preferowane wyższe bibliotekoznawcze lub uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu bibliotekoznawstwa i/lub informacji naukowej,

- znajomość literatury,

- cechy osobowe niezbędne do bezpośredniej pracy z użytkownikiem, kultura osobista oraz komunikatywność

- umiejętność pracy zespołowej, dobra organizacja pracy, kreatywność, dyspozycyjność i zaangażowanie w rozwój biblioteki,

- biegła obsługa komputera (środowisko Windows) oraz pakietu biurowego Office (Word,Excel, PowerPoint),

- brak przeciwwskazań do prac w magazynach książkowych (kurz, przenoszenie książek itp.),

- brak przeciwwskazań do pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 

Dodatkowym atutem będzie  doświadczenie w organizacji wydarzeń z obszaru kultury oraz znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego w stopniu komunikatywnym.

Mile widziane:

- doświadczenie w pisaniu projektów i pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność kulturalną,

- znajomość mediów społecznościowych i podstawowych narzędzi promocyjnych.

 

Oferujemy:

 pracę w wymiarze pełnego etatu w samorządowej instytucji kultury,

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa na okres próbny 3 miesięcy),

możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego,

pracę w przyjaznej atmosferze.

 

Wymagane dokumenty:

CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko bibliotekarz- animator”,

list motywacyjny,

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres poczty e-mailowej: [email protected] lub [email protected] do dnia 30.09.2020 r.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Informacja o ochronie danych osobowych: https://mbp.szczecin.pl/wp-content/uploads/2020/04/RODO-dla-Kandydat%C3%B3w-do-pracy.pdf

 

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agata Stankiewicz
Osoba odpowiedzialna za udostepnienie dokumentu: Ewa Krukowska 
Data wytworzenia dokumentu: 08.09.2020 r.
Data ostatniej modyfikacji: 08.09.2020 r. 

 

1) Specjalista ds. bhp /  Inspektor ds. bhp

 

Dyrektor  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie zatrudni osobę na stanowisko:

Specjalista ds. bhp /  Inspektor ds. bhp – na 0,25 etatu

Zakres obowiązków na ww. stanowisko obejmuje ogólny zakres obowiązków wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z § 2.1

Oczekiwania:

 • 1. Aktualne uprawnienia przeciwpożarowe (Inspektor ochrony przeciwpożarowej)

 • 2. Wykształcenie kierunkowe BHP i PPOŻ,

 • 3. Min. 2-letniego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,

 • 4. Bardzo dobra znajomość przepisów prawa z obszaru BHP, PPOŻ

 • 5. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu BHP,

 • 6. Biegła obsługa komputera, w tym pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • 1. Stabilną pracę  (umowa o pracę na 0,25 etatu tj. 2 dni w tygodniu po 5 godzin pracy)

 • 2. Pakiet socjalny

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • 1. CV i list motywacyjny

 • 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres poczty e-mailowej: [email protected] lub [email protected] do dnia  20.01. 2019 r. lub  

Dodatkowe informacje:

 • 1. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami,

 • 2. Po zakończeniu procesu rekrutacji nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Data wytworzenia dokumentu: 04.11.2019 r.

Data ostatniej edycji dokumentu: 02.01.20120 r.

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aldona Jastrzębska

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie dokumentu: Ewa Krukowska 

 

 

2) Bibliotekarz

 

Dyrektor  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie zatrudni osobę na stanowisko bibliotekarza.

 

Miejsce pracy:

Sieć filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie

obsługa czytelników oraz świadczenie na ich rzecz działalności informacyjnej m.in. bezpośrednia pomoc, szkolenia indywidualne i grupowe, promocja zasobów i usługOpis stanowiska:

przygotowanie księgozbioru do wypożyczania i udostępniania

uczestniczenie w organizowaniu działalności kulturalnej

wykonywanie działań związanych z funkcjonowaniem filii zgodnie z procedurami obowiązującymi w MBP

Tryb pracy:

praca zmianowa, 40 godzin tygodniowo, w zależności od filii zmiany: 8.00-16.00, 12.00-20.00, 11.00-19.00

możliwość pracy w sobotę 9.00-17.00, w zamian dzień wolny

Wymagania podstawowe:

wykształcenie wyższe humanistyczne, licencjackie lub magisterskie, preferowane wyższe bibliotekoznawcze lub uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu bibliotekoznawstwa i/lub informacji naukowej

znajomości literatury

cechy osobowe niezbędne do bezpośredniej pracy z użytkownikiem, kultura osobista oraz komunikatywność

umiejętność pracy zespołowej oraz samodzielność w organizacji pracy

biegła obsługa komputera (środowisko Windows) oraz pakietu biurowego Office (Word,

Excel, PowerPoint)

brak przeciwwskazań do prac w magazynach książkowych (kurz, przenoszenie książek itp.)

brak przeciwwskazań do pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 

Oferujemy:

 pracę w wymiarze pełnego etatu w prestiżowej instytucji kultury

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa na okres próbny 3 miesięcy)

możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego

pracę w przyjaznej atmosferze

 

Wymagane dokumenty:

CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko bibliotekarz”

list motywacyjny

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres poczty e-mailowej: [email protected] lub [email protected] do dnia  20.01.2020 r. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Osoba odpowiedzialna z atreść dokumentu: Mariola Ostolska
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie dokumentu: Ewa Krukowska
Data utworzenia dokumentu: 02.01.2020 r.
Data ostatniej edycji dokumentu: 02.01.2020 r. 

 reści