Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Przetargi 2020 

Plan zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w MBP w Szczecinie w roku finansowym 2020.

 

 

Lp.

Komórka organizacyjna

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Tryb postępowania

Orientacyjna wartość zamówienia (bez VAT)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Uwagi

1.

Dział Gromadzenia

Dostawa książek, materiałów audiowizualnych i elektronicznych zamawianych z  wykorzystaniem sklepu internetowego na 2020 r.

Dostawa

Procedura na podstawie               art.  4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

    450.000,00 zł  

I kwartał

 

2.

Dział  Zarządzania Siecią Biblioteczną

Usługa LEGIMI

Usługa

Zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust 1 pkt 1a

    192.780,48 zł

I kwartał

 

3.

 

Dział Techniczno -Eksploatacyjny

Wyposażenie meblowe dla obiektu przy Pl. Matki Teresy z Kalkuty 8

Dostawa

Przetarg nieograniczony

    650.000,00 zł

 

II kwartał

Przetarg w częściach. Osobno regały mobilne.

4.

Dział Informatyzacji

Wyposażenie teletechniczne dla obiektu  przy Pl. Matki Teresy z Kalkuty 8

 

Dostawa

Przetarg nieograniczony

    100.000,00 zł 

 

 

 

II kwartał

Możliwy jest konkurs ofert

5.

Bibliotekarz systemowy

Rozwiązania służące do zabezpieczenia, obsługi i porządkowania zbiorów wraz

z przeszkoleniem.                    

Dostawa

Przetarg

Nieograniczony

 

    170.000,00 zł

II kwartał

 

wraz z niezbędną usługą wdrożeniową, oprogramowaniem i szkoleniem modułów prolina firmy SYGNITY BUSINESS SOLUTIONS

Usługa

Zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust 1 pkt 1a

     70.000,00 zł

II kwartał

Niezbędne (PROLIB) moduły do obsługi urządzeń służące do zabezpieczenia, obsługi i

porządkowania zbiorów

6

Dział Techniczno-

Eksploatacyjny

Wymiana pokrycia dachowego z przemurowaniem kominów

Robota budowlana

Przetarg

Nieograniczony

 

    114.000,00 zł

III kw

 Możliwy jest konkurs ofert