Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Budżet 2020Plan finansowy na 2020 r _ zmiana na 15.09.2020
1. Przychód ogółem 8 805 140,00
  Przychody własne  302 344,00
  Dotacja z UM na bież. dział. 8 456 696,00
  Dotacja z Ministerstwa Kultury 45 500,00
  Przychody finansowe 600,00
2. Koszty ogółem 9 218 936,00
  Amortyzacja 203 257,00
  Zakup książek 370 000,00
  Amortyzacja jednorazowa 77 096,00
  Zużycie materiałów i energii 502 757,00
  Usługi obce 1 570 768,00
  Podatki i opłaty   182 935,00
  Wynagrodzenia  5 105 824,00
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 153 839,00
  Inne koszty rodzajowe 10 460,00
  Koszty finansowe 0,00
  Pozostałe koszty operacyjne 42 000,00
3. Środki na działalność inwestycyjną 6 013 016,00
4. Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 104 015,00

 

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Renata Łastowska

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji: Ewa Krukowska
Data wyworzenia informacji: 21.09.2020 r.
Data ostatniej modyfikacji: 22.09.2020 r.