Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Budżet 2020 

Plan finansowy na 2020 r _ zmiana na 10.02.2020
1. Przychód ogółem 8 477 379,00
  Przychody własne  308 800,00
  Dotacja z UM na bież. dział. 8 167 979,00
  Dotacja z Ministerstwa Kultury 0,00
  Przychody finansowe 600,00
2. Koszty ogółem 8 847 650,00
  Amortyzacja 203 257,00
  Zakup książek 400 000,00
  Amortyzacja jednorazowa 31 700,00
  Zużycie materiałów i energii 499 250,00
  Usługi obce 1 538 768,00
  Podatki i opłaty   152 156,00
  Wynagrodzenia  4 892 319,00
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 114 100,00
  Inne koszty rodzajowe 11 100,00
  Koszty finansowe 0,00
  Pozostałe koszty operacyjne 5 000,00
3. Środki na działalność inwestycyjną 3 772 500,00
4. Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 878 700,00

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Renata Łastowska
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji: Ewa Krukowska
Data wyworzenia informacji: 24.02.2020 r.
Data ostatniej modyfikacji: 24.02.2020 r.