Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Przetarg na wyposażenie meblowe


Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie ogłasza przetarg na wyposażenie meblowe do realizowanego projektu „Przebudowy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie filia nr 7 mieszczącego się przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 8”
 

 

 Na podstawie art. 94 ust.1  pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie informuje, że w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia meblowego do filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, pl. Matki Teresy z Kalkuty 8 najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma IMPEX TRADE Sp. z o.o. ul. Bytkowska 1b, 40 - 955 Katowice.

 

Poszczególni wykonawcy uzyskali w określonych w SIWZ kryteriach następującą liczbę punktów:

 

Nr

oferty

Wykonawca

               Punktacja w kryteriach

Cena

Jakość gwarancja

Termin

Suma

 

1

 

TRONUS POLSKA  SP. Z O.O.

Ul. Ordona 2a

01 – 237 Warszawa

 

37,34

 

20

 

20

 

77,34

 

2

 

Starpol Meble Agnieszka Kliczkowska

Ul. Kołłątaja 100

24 – 100 Puławy

 

48,55

 

20

 

20

 

88,55

 

3

 

Multiko Narkiewicz. Spółka Jawna

Ul. Cukrowa 12 D

71-004 Szczecin

 

57,01

 

20

 

20

 

97,01

 

4

 

IMPEX TRADE Sp. z o.o.

Bytkowska 1b

40- 955 Katowice

 

60

 

20

 

20

 

100

 

5

 

PATMAR Wojciech Marciniak

Ul. Swojska 35/10

70-781 Szczecin

 

59,31

 

20

 

20

 

99,31

 

6

 

 

OFFICE CREATIVE GROUP 

Mariusz Antoniewicz

Ul. Wyszogrodzka 10/183

03-337 Warszawa

 

37,49

 

20

 

20

 

77,49


 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

I. nazwa i adres zamawiającego

 

Nazwa

Miejska Biblioteka Publiczna

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Wiktor Czuba  091 4898347, kom. 602610068 (sprawy formalne)

Jacek Kokowski  501 103 259 (sprawy merytoryczne)

Adres

ul. Hoene – Wrońskiego 1

Kod pocztowy

71-302

Miejscowość

Szczecin 

Województwo

Zachodniopomorskie

Telefon  09 4872164

Faks 091 4861909

Poczta elektroniczna (e-mail)

[email protected] 

Adres internetowy (URL)

www.mbp.szczecin.pl

 

II. TRYB ZAMÓWIENIA.                                                                                                                                                                                                                                           Przetarg nieograniczony.

 

III.     Adres, pod ktÓrym moŻna uzyskaĆ specyfikację istotnych  warunkÓw zamÓwienia. 

     Jak w wyżej                                                                            

 

IV.   OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA.

Wspólny słownik zamówień (CPV): meble biurowe 39.13.00.00- 2,  meble biblioteczne 39.15.50.00-3

1.       Wykonawca zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia Zamawiającemu kompletu wyposażenia meblowego, w skład którego wchodzi :

1

Lada biblioteczna nr 1

szt.

1

2

Lada biblioteczna nr 2

szt.

2

3

Lada biblioteczna nr 3

szt.

1

4

Szafa nr 1

szt.

1

5

Szafa nr 2

szt.

1

6

Szafa nr 3

szt.

1

7

Regał nr 1

szt.

1

8

Szafa nr 4

szt.

1

9

Szafka RTV

szt.

2

10

Regał nr 2

szt.

46

11

Regał nr 2A

szt.

2

12

Regał nr 2B

szt.

4

13

Regał nr 2C

szt.

1

14

Regał nr 3

szt.

8

15

Regał nr 4

szt.

25

16

Regał nr 4A

szt.

2

17

Regał nr 4B

szt.

2

18

Regał nr 4C

szt.

1

19

Regał nr 5

szt.

12

20

Regał nr 5A

szt.

1

21

Regał nr 5B

szt.

1

22

Regał nr 6

szt.

3

23

Regał nr 6C

szt.

1

24

Szafa nr 5

szt.

1

25

Regał nr 7 / Info Box

szt.

1

26

Regał nr 8

szt.

1

27

Regał nr 10

szt.

1

28

Regał nr 11

szt.

1

29

Regał na CD nr 1

szt.

10

30

Regał na CD nr 2

szt.

6

31

Regał na CD nr 3

szt.

2

32

Regał na CD nr 4

szt.

2

33

Regał na CD nr 5

szt.

8

34

Regał na CD nr 6

szt.

5

35

Regał na CD nr 7

szt.

1

36

Regał na CD nr 8

szt.

2

37

Info Box

szt.

1

38

Szafka CD

szt.

2

39

Szafa nr 6

szt.

7

40

Szafa nr 7

szt.

1

41

Szafa nr 8

szt.

4

42

Szafa nr 9

szt.

1

43

Szafa nr 10

szt.

1

44

Szafa nr 11

szt.

6

45

Szafa nr 12

szt.

1

46

Aneks kuchenny

szt.

1

47

Stolik nr 1

szt.

6

48

Stolik nr 2

szt.

6

49

Stolik nr 3

szt.

9

50

Stolik nr 4

szt.

1

51

Stolik nr 5

szt.

1

52

Stolik nr 5A

szt.

1

53

Stolik nr 6

szt.

3

54

Stolik nr 7

szt.

1

55

Stolik nr 8

szt.

1

56

Stolik komputerowy nr 1

szt.

3

57

Stolik komputerowy nr 2

szt.

3

58

Stół konferencyjny składany

szt.

20

59

Biurko nr 1

szt.

1

60

Biurko nr 2

szt.

1

61

Kontener mobilny z szufladami

szt.

7

62

Półka pod klawiaturę

szt.

7

63

KB-A/KB-B – krzesło biurowe obrotowe

szt.

7

64

K1-A/K1-B – krzesło biurowe stacjonarne

szt.

24

65

K2 – krzesło konferencyjne

szt.

150

66

K3 – krzesło stacjonarne

szt.

4

67

K4 – krzesło

szt.

10

68

F1-A/F1-B/F1-C – fotel

szt.

16

69

F3 – fotel

szt.

2

70

Sofa moduł 1

szt.

7

71

Sofa moduł 2

szt.

4

72

Sofa moduł 3

szt.

4

73

Pufa

szt.

6

74

F4 – fotel

szt.

2

75

Sofa 3

szt.

1

76

Wieszak 

szt.

16

77

Stolik nr 9

szt.

1

78

Roleta do okna połaciowego 66x118cm

szt.

3

79

Roleta do okna połaciowego 66x140cm

szt.

5

80

Roleta do okna połaciowego 78x140cm

szt.

2

81

Rolety okienne nr 1

szt.

6

82

Rolety okienne nr 2

kpl.

26

83

Parasolniki

szt.

9

84

Kosz na śmieci duży

szt.

9

85

Kosz na śmieci średni

szt.

6

86

KDS – Kosz na śmieci do sanitariatów

szt.

6

87

SDR – Suszarka do rąk

szt.

5

88

DDM – Dozownik do mydła w płynie + mydło

szt.

7

89

PNP – Pojemnik na papier toaletowy + papier WC

szt.

6

90

SDW – Szczotka do WC z uchwytem  mocowanym do ściany

szt.

6

91

WU – Wieszak ubraniowy do kabin WC

szt.

9

92

Wycieraczka do butów

szt.

2

93

Drabina aluminiowa dwustopniowa

szt.

4

94

Wózek biblioteczny

szt.

5

95

PDN – Przewijak dla niemowląt

szt.

1

96

Regał nr 7/SSW

szt.

1

97

Pufa typu Sako

szt.

1

98

Fotel dziecięcy

szt.

2

99

Stolik dziecięcy

szt.

1

100

Wieszak ścienny nr 1

kpl.

1

101

Wieszak ścienny nr 2

kpl.

1

102

Wieszak ścienny nr 3

kpl.

1

103

Szafka na gaśnice + gaśnice

kpl.

1

104

Półka na zabudowie z płyty GK

kpl.

3

105

Obudowa pionu c.o, z rewizją

kpl.

1

 

 

2.       Szczegółowy opis wymiarów poszczególnych elementów wyposażenia meblowego i materiałów wymaganych do ich produkcji znajduje się na załączonych do SIWZ opisach i rysunkach opracowanych przez firmę Kokoprojekt..

 

 

 

V. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH              


VI. ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.                         

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Określi Wykonawca w ofercie.         

 

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

      OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

1.       Nie podlegają wykluczeniu,

2.       Wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) jedną dostawę wyposażenia meblowego (ruchomego lub w postaci zabudowy) o wartości minimum 350.000 zł brutto liczonych dla jednego Zamawiającego w okresie nie dłuższym niż rok.

3.     Ocena spełnienia warunków udziału  w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez

       Wykonawców dokumenty i oświadczenia potwierdzające ich spełnienie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia.

 

IX. WADIUM – 10.000 ZŁ .

 

X. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.           

1.    Cena – ryczałtowa cena za wykonanie świadczenia umownego (w kwocie brutto).

       Waga kryterium „Cena” – 60%.

2.    Jakość – udzielenie przez Wykonawcę dłuższej gwarancji na wykonane prace.

       Waga kryterium „Jakość” – 20 %

       Punkty za kryterium Jakość zostaną określone w następujący sposób:

Gwarancja 24 miesiące (minimalna wymagana)

10 pkt.

Gwarancja 36 miesięcy

20 pkt

 

 

 

 

Uwaga – warunki gwarancji są określone w umowie w sposób odmienny niż w kodeksie cywilnym

 3.   Termin – zadeklarowanie przez Wykonawcę szybszego terminu wykonania umowy

Waga kryterium „Termin” – 20 %

Punkty za kryterium Termin zostaną określone w następujący sposób:

Wykonanie umowy w terminie 110 dni od dnia jej zawarcia (termin maksymalny)

0 pkt.

Wykonanie umowy w terminie 100 dni od dnia jej zawarcia

6 pkt.

Wykonanie umowy w terminie 90 dni od dnia jej zawarcia

13 pkt.

Wykonanie umowy w terminie 80 dni od dnia jej zawarcia

20 pkt.

 

 

 

 

 

 

  XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ JĘZYK SPORZĄDZANIA OFERT. 

    Miejsce – Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie ul. Hoene- Wrońskiego 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00      

      Do 25.06.2020 r. do godz. 8.45 . Oferty winny być sporządzone w języku polskim.

     

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.                                                                                                                           30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.                                                                                    

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

      Nie dotyczy.

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

      Nie dotyczy.

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

       Nie dotyczy.  

XVI. Informacja o przewidywanych zamówieniach o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp.

       Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień wynikających z art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp.

XVII. Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 09.06.2020 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wiktor Czuba
Osoba odpowiedzialna za zamieszczenie dokumentu: Ewa Krukowska
Data wytworzenia dokumentu: 09.06.2020 r.
Data ostatniej modyfikacji: 10.06.2020 r. 
 

 

 Załączniki do dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
OPIS TECHNICZNY_MBP_filia_7_w_Szczecinie_wyposażenie_meblowe_04_2020.pdf
Przedmiar_MBP_MTzK_Szczecin_WYPOSAŻENIE_MEBLOWE_04_2020.pdf
Rysunki.zip
SIWZ.pdf