Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Przetarg na regały przesuwneMiejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie ogłasza przetarg na  dostawę regałów przesuwnych do filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, pl. Matki Teresy z Kalkuty 8  
 
 
 

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie zawiadamia , że po otwarciu ofert w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  Dostawę  regałów przesuwnych do filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie  Pl. Matki Teresy z Kalkuty 8

przekazuje następujące informacje:

1. Zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 159.182,05 zł brutto.

 

2. Firmy , adresy ,ceny, terminy i gwarancje  Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

Wykonawca

Adres

Cena brutto

Jakość-gwarancja

Termin

dni

MULTIKO Narkiewicz Sp. J.

 

Ul. Cukrowa 12 d

71- 004 Szczecin

158.300,00

 36 m-cy

    30

POZMEBEL

Mateusz Gawroński  Sp. J.

Ul. Starołęcka 18

61 – 361 Poznań

   137.148,05          

 36 m-cy

    30

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ROLMOT Sp. z o.o.

Ul. Czachowskiego 29

27 – 310 Ciepielów

128.043,00 

 

 36 m-cy

    30    

                                                                                                    

Szczecin 11.08.2020 r.           

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wiktor Czuba
Oosba odpowiedzialna za udostępnienie dokumetu: Ewa Krukowska
 

                                                                                       Załączniki do dokumentu
SIWZ zamówienie regałów archiwalnych do Filii Matka Teresa z K.doc
opis_techniczny_MBP_filia_7_w_Szczecinie_regały_przesuwne_04_2020.pdf
Rozmieszczenie regałów rys_nr_01mw.pdf
Zapytania i odpowiedzi nr 1.doc
Zapytania i odpowiedzi nr 2.doc