Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, pl. Matki Teresy z Kalkuty 8 w SzczecinieNa podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie zawiadamia , że po otwarciu ofert w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego naDostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, pl. Matki Teresy z Kalkuty 8 w Szczecinie”  dwóch w częściach:

część I „Sprzęt audiowizualny”

część II „Sprzęt komputerowy i peryferyjny”

przekazuje następujące informacje:

1. Zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 303.011,04 zł brutto.

Część I „Sprzęt audiowizualny” 159.845,09 zł brutto

Część II „Sprzęt komputerowy i peryferyjny” 143.165,95 zł brutto

2. Firmy , adresy ,ceny, terminy i gwarancje  Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

 

Część I „Sprzęt audiowizualny”

Wykonawca

Adres

  Cena brutto

 

Jakość- 

gwarancja

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.

 

Ul. Wolności 8/4

26-6-- Radom

200.121,00

48 m-cy

TDC Polska Sp. z o.o.

 

Ul. Warszawska 53

61-023 Poznań

170.970,00

48 m-cy

ELTOM Sp. zo.o.

 

Ul. Mickiewicza 64/66                       71-101 Szczecin              

141.523,80

48 m-cy

AV System Alicja Głowacka

 

Ul. Dąbrowskiego 38/40

70-100 Szczecin

147.761,36

48 m-cy

 

 

 

 

 

 

 

 

Część II „Sprzęt komputerowy i peryferyjny”

Wykonawca

Adres

Cena brutto

       Jakość-

     gwarancja

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.

 

Ul. Wolności 8/4

26-6-- Radom

137.554,75

48 m-cy

ELTOM Sp. zo.o.

 

Ul . Mickiewicza 64/66          71-101 Szczecin

133.203,00

48 m-cy

                                                                                                    

Szczecin 30.10.2020 r.                                                                                                   

 

Data wytworzenia dokumentu: 21.10.2020 r.


Data udostępnienia dokumentu: 21.10.2020 r.

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wiktor Czuba

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie dokumentu: Ewa Krukowska


Załączniki do dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu.-1.pdf
SIWZ Komputery i inny sprzęt elektroniczny.pdf
Rys_nr_1av.pdf
Rys_nr_2av.pdf
Rys_nr_3av.pdf
Rys_nr_4av.pdf
Rys_nr_5av.pdf
Rys_nr_6av.pdf
Sprostowanie.doc
Odpowiedź na zapytania jednego z Wykonawców.doc
Odpowiedź na zapytanie jednego z wykonawców (2)-1.doc