Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Przetarg na dostawę regałów przesuwnych Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie ogłasza przetarg na  dostawę regałów przesuwnych do filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, pl. Matki Teresy z Kalkuty 8  

 

 

 

 

 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie zawiadamia , że po otwarciu ofert w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  Dostawę  regałów przesuwnych do filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie  Pl. Matki Teresy z Kalkuty 8

 

przekazuje następujące informacje:

 

1. Zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 159.182,05 zł brutto.

 

 

 

2. Firmy , adresy ,ceny, terminy i gwarancje  Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

 


Wykonawca


Adres


Cena brutto


Jakość-gwarancja


Termin


dni


MULTIKO Narkiewicz Sp. J.


 


Ul. Cukrowa 12 d


71- 004 Szczecin


158.300,00


 36 m-cy


    30


POZMEBEL


Mateusz Gawroński  Sp. J.


Ul. Starołęcka 18


61 – 361 Poznań


   137.148,05          


 36 m-cy


    30


Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ROLMOT Sp. z o.o.


Ul. Czachowskiego 29


27 – 310 Ciepielów


128.043,00 


 


 36 m-cy


    30    

 

                                                                                                    

 

Szczecin 11.08.2020 r.           

 

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wiktor Czuba
Oosba odpowiedzialna za udostępnienie dokumetu: Ewa Krukowska