Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Przetarg na wyposażenie meblowe Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie zawiadamia , że po otwarciu ofert w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego naDostawę wyposażenia meblowego do filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie Pl. Matki Teresy z Kalkuty 8

przekazuje następujące informacje:

1. Zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 861.868,88zł brutto.

 

2. Firmy , adresy ,ceny, terminy i gwarancje Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

Wykonawca

Adres

Cena brutto

Jakość-gwarancja

Termin

dni

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Ordona 2 a

01-237 Warszawa

1.119.423,00

36 m-cy

80

STARPOL MEBLE

Agnieszka Kuczkowska

Ul. Kołłątaja 100 24-100 Puławy

860.950,80

36 m-cy

80

MULTIKO NARKIEWICZ

Sp. J.

Ul. Cukrowa 12 d

71-004 Szczecin

 

733.099,68

36 m-cy

80

IMPEX TRADE Sp. z o. o.

 

 

Ul. Bytkowska 1B

40-955 Katowice

 

696.587,13

36 m-cy

80

PATMAR Wojciech Marciniak

Ul. Swojska 35/10

70-781 Szczecin

704.728,50

36 m-cy

80

OFFICE CREATIVE GROUP Mariusz Antoniewicz

Ul. Wyszogrodzka 10/183, 03-337 Warszawa

1.114.863,39

36 m-cy

80

 

Szczecin 25.06.2020 r.