Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Archiwum 2021BIBLIOTEKARZ

Miejsce pracy:

Sieć filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie

Opis stanowiska:

-obsługa czytelników oraz świadczenie na ich rzecz działalności informacyjnej (między innymi bezpośrednia pomoc, szkolenia indywidualne i grupowe, promocja zasobów i usług)

-przygotowanie księgozbioru do wypożyczania i udostępniania

-uczestniczenie, przygotowanie i organizacja działalności kulturalnej obejmującej różne formy  aktywności tj. spotkania autorskie, warsztaty, lekcje biblioteczne, akcje plenerowe itp.

-wykonywanie działań związanych z funkcjonowaniem filii zgodnie z procedurami obowiązującymi w MBP

Tryb pracy:

-praca zmianowa, 40 godzin tygodniowo

możliwość pracy w sobotę 9.00-17.00, w zamian dzień wolny

Wymagania podstawowe:

-wykształcenie wyższe humanistyczne, licencjackie lub magisterskie, preferowane wyższe bibliotekoznawcze lub uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu bibliotekoznawstwa i/lub informacji naukowej

-znajomości literatury

-cechy osobowe niezbędne do bezpośredniej pracy z użytkownikiem, kultura osobista oraz komunikatywność

-umiejętność pracy zespołowej, dobra organizacja pracy, kreatywność, dyspozycyjność i zaangażowanie w rozwój biblioteki

-biegła obsługa komputera (środowisko Windows) oraz pakietu biurowego Office (Word, Excel, PowerPoint)

-brak przeciwwskazań do prac w magazynach książkowych (kurz, przenoszenie książek itp.)

-brak przeciwwskazań do pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Oferujemy:

-pracę w wymiarze pełnego etatu w samorządowej instytucji kultury

-zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa na okres próbny 3 miesięcy)

-możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego

-pracę w przyjaznej atmosferze

 Na oferty czekamy do 20.05.2021 r.

Wymagane dokumenty:

-CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko bibliotekarz”

-list motywacyjny

-kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

-kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności.

 

Dyrektor  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie zatrudni osobę na stanowisko pracownika ds. kadr i płac

 

Miejsce pracy:Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

 

Opis stanowiska:

 

Tryb pracy: praca od 7.00 do 15.00 , 40 godzin tygodniowo,

 

Wymagania :

 

- wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie, preferowane wyższe ekonomiczne

 

- biegła obsługa komputera oraz pakietu biurowego Office (Word, Excel )

 

- biegła znajomość przepisów z zakresu kadr, płac, ZUS i PFRON

 

- znajomość programu PŁATNIK

 

- udokumentowane doświadczenie zawodowe – min 1 rok pracy

 

- dobra organizacja pracy,

 

Zakres obowiązków:

 

- kompleksowa obsługa kadrowa i płacowa pracowników MBP,

 

 - bieżące rozliczanie wynagrodzeń, składek, deklaracji  ZUS, US i PFRON,

 

- nadzór nad badaniami lekarskimi, szkoleniami bhp,

 

- sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień, raportów

 

- obsługa PPK

 

- obsługa grupowego ubezpieczenia pracowników,

 

 - sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników ( PIT )

 

Oferujemy:

 

 - pracę w wymiarze pełnego etatu w samorządowej instytucji kultury,

 

 - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa na okres próbny 3 miesięcy),

 

- możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego,

 

- pracę w przyjaznej atmosferze.

 

Wymagane dokumenty:

 

CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownika ds. kadr i płac

 

list motywacyjny,

 

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 

kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres poczty e-mailowej: lub do dnia 30.04.2021

 

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Informacja o ochronie danych osobowych: https://mbp.szczecin.pl/wp-content/uploads/2020/04/RODO-dla-Kandydat%C3%B3w-do-pracy.pd

 

Osoba odpowiedzialna za tresć informacj: Aldona Jastrzębska
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji: Ewa Krukowska
Data udostępnienia informacji: 29.03.2021 r.
Data ostatniej modyfikacji: 21.04.2021 r. 

 

 

 

Dyrektor  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie zatrudni osobę na stanowisko bibliotekarza-animatora

 

Miejsce pracy: Sieć filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecini

 

Opis stanowiska:

 

- obsługa czytelników oraz świadczenie na ich rzecz działalności informacyjnej m.in. bezpośrednia pomoc, szkolenia indywidualne i grupowe, promocja zasobów i usług.

 

- przygotowanie księgozbioru do wypożyczania i udostępniania,

 

- uczestniczenie, przygotowanie i organizacja działalności kulturalnej obejmującej różne formy  aktywności tj. spotkania autorskie, warsztaty, lekcje biblioteczne, akcje plenerowe itp.,

 

- wykonywanie działań związanych z funkcjonowaniem filii zgodnie z procedurami obowiązującymi w   MBP.

 

Tryb pracy:

 

- praca zmianowa, 40 godzin tygodniowo,

 

- możliwość pracy w sobotę 9.00-17.00, w zamian dzień wolny.

 

Wymagania podstawowe:

 

- wykształcenie wyższe humanistyczne, licencjackie lub magisterskie, preferowane wyższe bibliotekoznawcze lub uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu bibliotekoznawstwa i/lub informacji naukowej,

 

- znajomość literatury,

 

- cechy osobowe niezbędne do bezpośredniej pracy z użytkownikiem, kultura osobista oraz komunikatywność

 

- umiejętność pracy zespołowej, dobra organizacja pracy, kreatywność, dyspozycyjność i zaangażowanie w rozwój biblioteki,

 

- biegła obsługa komputera (środowisko Windows) oraz pakietu biurowego Office (Word,Excel, PowerPoint),

 

- brak przeciwwskazań do prac w magazynach książkowych (kurz, przenoszenie książek itp.),

 

- brak przeciwwskazań do pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 

Dodatkowym atutem będzie  doświadczenie w organizacji wydarzeń z obszaru kultury oraz znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego w stopniu komunikatywnym.

 

Mile widziane:

 

- doświadczenie w pisaniu projektów i pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność kulturalną,

 

- znajomość mediów społecznościowych i podstawowych narzędzi promocyjnych.

 

Oferujemy:

 

 pracę w wymiarze pełnego etatu w samorządowej instytucji kultury

 

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa na okres próbny 3 miesięcy),

 

możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego,

 

pracę w przyjaznej atmosferze.

 

Wymagane dokumenty:

 

CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko bibliotekarz- animator”,

 

list motywacyjny,

 

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 

kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres poczty e-mailowej: [email protected] lub [email protected] do dnia 01.2.2021 r.

 

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Informacja o ochronie danych osobowych: https://mbp.szczecin.pl/wp-content/uploads/2020/04/RODO-dla-Kandydat%C3%B3w-do-pracy.pd

 

Osoba odpowiedzialna za udostepnienie dokumentu: Ewa Krukowska