Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Archiwum 2021 Dyrektor  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie zatrudni osobę na stanowisko bibliotekarza-animatora

Miejsce pracy:

Sieć filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie

Opis stanowiska:

- obsługa czytelników oraz świadczenie na ich rzecz działalności informacyjnej m.in. bezpośrednia pomoc, szkolenia indywidualne i grupowe, promocja zasobów i usług.

- przygotowanie księgozbioru do wypożyczania i udostępniania,

- uczestniczenie, przygotowanie i organizacja działalności kulturalnej obejmującej różne formy  aktywności tj. spotkania autorskie, warsztaty, lekcje biblioteczne, akcje plenerowe itp.,

- wykonywanie działań związanych z funkcjonowaniem filii zgodnie z procedurami obowiązującymi w   MBP.

Tryb pracy:

- praca zmianowa, 40 godzin tygodniowo,

- możliwość pracy w sobotę 9.00-17.00, w zamian dzień wolny.

Wymagania podstawowe:

- wykształcenie wyższe humanistyczne, licencjackie lub magisterskie, preferowane wyższe bibliotekoznawcze lub uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu bibliotekoznawstwa i/lub informacji naukowej,

- znajomość literatury,

- cechy osobowe niezbędne do bezpośredniej pracy z użytkownikiem, kultura osobista oraz komunikatywność

- umiejętność pracy zespołowej, dobra organizacja pracy, kreatywność, dyspozycyjność i zaangażowanie w rozwój biblioteki,

- biegła obsługa komputera (środowisko Windows) oraz pakietu biurowego Office (Word,Excel, PowerPoint),

- brak przeciwwskazań do prac w magazynach książkowych (kurz, przenoszenie książek itp.),

- brak przeciwwskazań do pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Dodatkowym atutem będzie  doświadczenie w organizacji wydarzeń z obszaru kultury oraz znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego w stopniu komunikatywnym.

Mile widziane:

- doświadczenie w pisaniu projektów i pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność kulturalną,

- znajomość mediów społecznościowych i podstawowych narzędzi promocyjnych.

Oferujemy:

 pracę w wymiarze pełnego etatu w samorządowej instytucji kultury,

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa na okres próbny 3 miesięcy),

możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego,

pracę w przyjaznej atmosferze.

Wymagane dokumenty:

CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko bibliotekarz- animator”,

list motywacyjny,

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres poczty e-mailowej: [email protected] lub [email protected] do dnia 01.2.2021 r.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja o ochronie danych osobowych: https://mbp.szczecin.pl/wp-content/uploads/2020/04/RODO-dla-Kandydat%C3%B3w-do-pracy.pd

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agata Stankiewicz
Osoba odpowiedzialna za udostepnienie dokumentu: Ewa Krukowska 
Data wytworzenia dokumentu: 11.01.2021 r.
Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2021 r.