Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Kompleksowe utrzymanie czystości w wybranych placówkach MBP w Szczecinie w latach 2021-2023Brak treściZałączniki do dokumentu
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Kompleksowe ytrzymanie czystości.pdf
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf
kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf
odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf
ogłoszenie Kompleksowe utrzymanie czystości.pdf
20210324 Zal 2 Oferta.doc
20210324 Zal 1 Umowa .doc
20210319 Zal 4 Oświadczenie grupa kapitałowa .doc
20210319 Zal 3 Oświadczenei wykonawcy do Ofert .doc
20210324 SWZ Sprzątanie 2021 2023 ZM.doc