Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Kompleksowe utrzymanie czystości



Ogłoszenie o zamówieniu usługi: "Kompleksowe utrzymanie czystości w wybranych placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w latach 2023-2025"



Osoba odpowiedzialna za treść dokumentów: Roksana Gąsiorowska

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie dokumentów: Ewa Krukowska
Data wytworzenia dokumentu: 08.02.2023 r.
Data opublikowania dokumentu: 08.02.2023 r.


Załączniki do dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SWZ sprzątanie MBP 2023 2025.pdf
Zał. nr 1 Projekt Umowy.pdf
Zał. nr 2 Formularz ofertowy wykonawcy.doc
Zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy.docx
Zał. nr 4 Oświadczenie podmiotu udostęniającego.docx
Zał. nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o wykonanych usługach.docx
2023-02-15_pytania-odpowiedzi_sprzątanie 2023-2025.pdf
Pytania-odpowiedzi II_sprzątanie 2023-2025-1.pdf
Pytania-odpowiedzi III_sprzątanie 2023-2025.pdf
Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy_po zmianie.pdf
Informacja w toku postępowania.pdf
Informacja o kwocie na finansowanie zamówienia.pdf
2023-03-01_Informacja_z_otwarcia_ofert.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf