Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Podstawy prawneMiejska Biblioteka Publiczna jest gminną jednostką organizacyjną kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Została utworzona na mocy uchwały Rady Miejskiej Szczecina z dnia 20 marca 1995 r. Nr X/102/95 i działa na podstawie:

Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),

Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85, poz. 539 z późn. zm.).Warunki korzystania z udostępnionych zbiorów oraz prawa i obowiązki osób korzystających z usług instytucji, zawarte są w Regulaminie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Szczegółowe zadania i organizację Biblioteki określa Statut nadany przez Radę Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r. oraz Regulamin Organizacyjny, zatwierdzony przez dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej. 


Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Krukowska
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie dokumentu: Marta Kret
Data wytworzenia informacji: 20.03.2007r.
Data edycji informacji: 02.09.2015r.