Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Statut MBP 1. Uchwała nr XXVIII/807/13 Rady Miasta Szczecin z dn. 18.03.2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.

 

2. Uchwała nr XXX/873/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2013r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii bibliotecznych oraz likwidacji filii nr 45.

 

3. Uchwała nr XXXIV/997/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 października 2013r. w sprawie zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie  w części dotyczącej lokalizacji filii nr 43 oraz lokalizacji filii nr 54

 

4. Uchwała nr XLI/1206/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Szczecinie w części dotyczącej filii nr 43 oraz filii nr 54. 

 

5.  Uchwała nr XI/350/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 października 2019r.  zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Szczecinie.

 

6. Uchwała nr XXV/740/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany załącznika do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie zawierającego wykaz jednostek organizacyjnych MBP.

 


Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jan Stopyra, Przewodniczący Rady Miasta Szczecin
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie dokumentu:  Ewa Krukowska
Data wytworzenia informacji- ZAŁĄCZNIK nr 1 - 18.03.2013r.
Data wytworzenia informacji- ZAŁĄCZNIK nr 2 - 27.05.2013r.
Data wytworzenia informacji- ZAŁĄCZNIK nr 3 - 14.10.2013r.
Data wytworzenia informacji- ZAŁĄCZNIK nr 4 - 26.05.2014r.
Data wytworzenia informacji - ZAŁĄCZNIK nr 5 - 28.11.2019 r.
Data wytworzenia informacji - Załącznik nr 6 - 26.01.2021 r.
Data ostatniej edycji: 15.02.2021 r.. 

 

 

 

 Załączniki do dokumentu
Załącznik nr 1- Uchwałą z dn. 18.03.2013r..pdf
Zaąłcznik nr 2-Uchwała z dn. 27.05.2013.pdf
Zaąłcznik nr 3- Uchwała z 14.10.2013r..pdf
Zaąłcznik nr 4- Uchwała z dn. 26.05.2014r..pdf
Załącznik nr 5 -Uchwała z dn. 22.10.2019.pdf
Załącznik nr 6 - Uchwała z d. 26.01.2021 r..pdf