Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Cele i zadania 

Celem działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki. 
Do zadań Biblioteki należą: gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych; udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych; prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej; popularyzacja książki i czytelnictwa; współdziałanie z bibliotekami innych sieci, krajowymi i zagranicznymi, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa; doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej; organizowanie narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury.

 


Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Krukowska
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie dokumentu: Marta Kret
Data wytworzenia informacji: 19.03.2007r.
Data edycji informacji: 02.09.2015r.Załączniki do dokumentu
Program działania MBP 2021-2023.pdf