Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Struktura organizacyjnaMiejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie jest kierowana i reprezentowana na zewnątrz przez Dyrektora MBP. Zastępca Dyrektora oraz kierujacy komórkami organizacyjnymi wspomagają Dyrektora w zakresie swoich obowiązków.

Strukturę organizacyjną MBP tworzą:
1) Dział Instrukcyjno-Metodyczny (IM) wraz z podległymi mu filiami MBP i Magazynem Rezerwy Zbiorów Bibliotecznych,
2) Dział Gromadzenia Zbiorów (GZ),
3) Dział Opracowania Zbiorów (OZ),
4) Dział Kontroli i Windykacji (KW),
5) Dział Informatyzacji (DI),
6) Dział Kadr i Płac (KP),
7) Dział Księgowości (KF),
8) Dział Promocji i Marketingu (PR),
9) Dział Techniczny (T),
10) Dział Obsługi Administracyjnej (OA),
11) Archiwum (A), 
12) Kancelaria (K),
13) Radca prawny,
14) Specjalista ds. BHP

Informacja została sporządzona na podstawie Zarządzenia nr 20/2012 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie z dnia 18 października 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.  


Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Krukowska
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie dokumentu: Marta Kret
Data wytworzenia informacji: 18.10.2012r.
Data ostatniej edycji: 02.09.2015r. Załączniki do dokumentu
Struktura organizacyjna.pdf