Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Struktura organizacyjnaMiejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie jest kierowana i reprezentowana na zewnątrz przez Dyrektora MBP. Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych, Zastępca Dyrektroa ds Technicznych oraz kierujący komórkami organizacyjnymi wspomagają Dyrektora w zakresie swoich obowiązków.

Strukturę organizacyjną MBP tworzą:
1) Dział  Zarządzania Siecią Biblioteczną (ZSB)
2) Dział Gromadzenia Zbiorów (GZ),
3) Dział Opracowania Zbiorów (OZ),
4) Dział Technicznego Opracowania Zbiorów (TOZ)
5) Dział Informatyzacji (DI),
6) Dział Kadr i Płac (KP),
7) Dział Księgowości (KF),
8) Dział Promocji (PR),
9) Dział Techniczno-Eksploatacyjny (TE),
10) Archiwum (A), 
11) Kancelaria (K),
12) Radca prawny,
13) Specjalista ds. BHP

Informacja została sporządzona na podstawie Zarządzenia nr 22/2019 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie z dnia  20 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.  


Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Krukowska
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie dokumentu: Marta Kret
Data wytworzenia informacji: 18.10.2012r.
Data ostatniej edycji: 15.02.2021 r.