Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Budżet 2006 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 r

1

Przychód ogółem

5 155 873,00

 

Dotacja z UM na bież. dział.

4 700 000,00

 

Dotacja na inwestycje

200 000,00

 

Dotacja Ministra Kultury

126 946,00

 

Przychody własne

128 927,00

2

Koszty ogółem

5 024 365,00

 

Amortyzacja

117 534,00

 

Zakup książek

357 787,00

 

Zakup materiałów

258 599,00

 

Zakup energii

175 936,00

 

Zakup usług materialnych

335 148,00

 

Zakup usług niematerialnych

425 132,00

 

Wynagrodzenia i św. ZUS

3 179 798,00

 

Podatki i opłaty

151 087,00

 

Pozostałe koszty

23 344,00

 

 

 

3

Nakłady na inwestycje

211 537,00

 
 

 
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dorota Ziółkowska
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie dokumentu: Marta Kret
Data wytworzenia informacji: 20.03.2007r.
Data ostatniej edycji: 27.01.2016r.