Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Budżet 2008          

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008

1.Przychód ogółem

6 113 826

 

Dotacja z UM na bież. dział.

5 800 000

 

Dotacja na inwestycje

30 988

 

Dotacja z Ministerstwa Kultury

135 668

 

Przychody własne

147 170

2.

Koszty ogółem

6 266 487

 

Amortyzacja

241 588

 

Zakup książek

693 594

 

Zakup materiałów

236 694

 

Zakup energii

317 239

 

Zakup usług materialnych

492 025

 

Zakup usług niematerialnych

502 351

 

Wynagrodzenia i świadczenia ZUS

3 563 766

 

Podatki i opłaty

72 509

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln.

104 330

 

Inne świadczenia na rzecz pracowników

17 930

 

Pozostałe koszty

24 461

 

 

 

3.

Nakłady na inwestycje

81 273


Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dorota Ziółkowska
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie dokumentu: Marta Kret
Data wytworzenia informacji: 02.03.2009r.
Data ostatniej edycji: 27.01.2016r.