Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Budżet 2009Sprawozdanie finansowe za rok 2009

1.Przychód ogółem6 587 778,00
 Dotacja z UM na bież.dział.  5 850 000,00
 Dotacja na inwestycje     500 000,00
 Dotacja z Ministerstwa Kultury       28 556,00
 Przychody własne     209 222,00
   
2.Koszty ogółem 6 132 739,00
 Amortyzacja     192 694,00
 Zakup książek     577 380,00
 Zakup materiałów     171 946,00
 Zakup energii     331 546,00
 Zakup usług materialnych     431 087,00
 Zakup usług niematerialnych     525 414,00
 Wynagrodzenia i świadczenia ZUS  3 664 479,00
 Podatki i opłaty       80 669,00
 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln.     116 005,00
 Podróże służbowe       12 947,00
 Pozostałe koszty       27 219,00
 Pozostałe koszty operacyjne         1 353,00
3.Nakłady na inwestycje    526 999,00

 


Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dorota Ziółkowska
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie dokumentu: Marta Kret
Data wytworzenia informacji: 10.03.2011r.
Data ostatniej edycji: 27.01.2016r.