Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Budżet 2010 

Sprawozdanie finansowe za rok 2010

1.Przychód ogółem6 327 892,00
 Dotacja z UM na bież.dział.  5 870 000,00
 Dotacja na inwestycje     200 000,00
 Dotacja z Ministerstwa Kultury       37 374,00
 Przychody własne     220 518,00
   
2.Koszty ogółem 5 968 007,00
 Amortyzacja       93 007,00
 Zakup książek     523 090,00
 Zakup materiałów     140 779,00
 Zakup energii     365 202,00
 Zakup usług materialnych     420 367,00
 Zakup usług niematerialnych     548 915,00
 Wynagrodzenia i świadczenia ZUS  3 632 088,00
 Podatki i opłaty       81 356,00
 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln.     118 232,00
 Podróże służbowe         8 919,00
 Pozostałe koszty       34 430,00
 Pozostałe koszty operacyjne         1 622,00
3.Nakłady na inwestycje    405 588,00

 


Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dorota Ziółkowska
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie dokumentu: Marta Kret
Data wytworzenia informacji: 10.03.2011r.
Data ostatniej edycji: 27.01.2016r.