Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Budżet 2011 

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2011

1.Przychód ogółem 6 509 273,00
 Przychody własne 462 443,00
 Dotacja z UM na bież. dział.     6 000 000,00
 Dotacja z Ministerstwa Kultury44 705,00
 Przychody finansowe2 125,00
2.Koszty ogółem 6 184 297,00
 Amortyzacja       104 475,00
 Zakup książek     583 430,00
 Zużycie materiałów i energii     484 149,00
 Usługi obce     974 481,00
 Podatki i opłaty  76 009,00
 Wynagrodzenia 3 258 487,00
 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia683 935,00
 Inne koszty rodzajowe18 786,00
 Pozostałe koszty operacyjne545,00
3.Środki na działalność inwestycyjną168 794,00
4.Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne489 620,00

 


Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dorota Ziółkowska
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie dokumentu: Marta Kret
Data wytworzenia informacji: 08.03.2012r.
Data ostatniej edycji: 27.01.2016r.