BIP
Redakcja biuletynu Rejestr zmian
 


Budżet 2012

 

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2012

1.

Przychód ogółem

6 698 463,00

 

Przychody własne

468 093,00

 

Dotacja z UM na bież. dział.

6 182 800,00

 

Dotacja z Ministerstwa Kultury

43 118,00

 

Przychody finansowe

4 452,00

2.

Koszty ogółem

6 515 604,00

 

Amortyzacja

166 524,00

 

Zakup książek

579 384,00

 

Zużycie materiałów i energii

551 589,00

 

Usługi obce

1 007 774,00

 

Podatki i opłaty  

82 062,00

 

Wynagrodzenia

3 337 226,00

 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

753 982,00

 

Inne koszty rodzajowe

14 768,00

 

Koszty finansowe

2 352,00

 

Pozostałe koszty operacyjne

19 943,00

3.

Środki na działalność inwestycyjną

0,00

4.

Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne

35 117,00

 


Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dorota Ziółkowska
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie dokumentu: Marta Kret
Data wytworzenia informacji: 01.03.2013r.
Data ostatniej edycji: 27.01.2016r. BIP MBP Szczecin. Ilość odwiedzin: 282611