Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Archiwum 2013 r.


Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie przedstawia:

Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę książek, materiałów audiowizualnych i elektronicznych zamawianych dla MBP w Szczecinie z wykorzystaniem sklepu internetowego w 2013 r. 
Ogłoszenie w załączniku nr 1.
 
 
Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksowe utrzymanie czystości w wytypowanych placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.
Ogłoszenie w załączniku nr 2. 
 

Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszych ofert na usługę telekomunikacyjną polegającą na świadczeniu usług transmisji głosu i danych dla MBP w Szczecinie w latach 2013 - 2015. 
Ogłoszenie w załączniku nr 3.
 
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na: "Modernizację kotłowni i instalacji c.o. w przebudowywanym obiekcie przy  al. Wojska Polskiego 2"
Ogłoszenie w załączniku nr 4. 
 
 
Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.
Ogłoszenie w załączniku nr 5. 
 


Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wiktor Czuba
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie dokumentu: Marta Kret
Data wytworzenia informacji. Załącznik nr 1. - 08.02.2013
Data wytworzenia informacji. Załącznik nr 2. - 09.04.2013
Data wytworzenia informacji. Załącznik nr 3. - 27.09.2013 
Data wytworzenia informacji. Załącznik nr 4. - 18.10.2013
Data wytworzenia informacji. Załącznik nr 5. - 26.11.2013


Załączniki do dokumentu
Załącznik nr 1.zip
Załącznik nr 2. Ogłoszenie o wyborze...zip
Załącznik nr 3. Ogłoszenie...zip
Załącznik nr 4. Ogłoszenie.zip
Załącznik nr 5. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.zip