Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Budżet 2013
1.

Przychód ogółem

6 452 763,00

 

Przychody własne

218 512,00

 

Dotacja z UM na bież. dział.

6 183 000,00

 

Dotacja z Ministerstwa Kultury

42 222,00

 

Przychody finansowe

9 029,00

2.

Koszty ogółem

6 432 448,00

 

Amortyzacja

129 710,00

 

Zakup książek

492 419,00

 

Amortyzacja jednorazowa

131 216,00

 

Zużycie materiałów i energii

515 955,00

 

Usługi obce

990 513,00

 

Podatki i opłaty  

91 328,00

 

Wynagrodzenia

3 251 005,00

 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

741 057,00

 

Inne koszty rodzajowe

15 440,00

 

Koszty finansowe

0,00

 

Pozostałe koszty operacyjne

73 805,00

3.

Środki na działalność inwestycyjną

200 000,00

4.

Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne

414 698,00

 


Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dorota Ziółkowska
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie dokumentu: Marta Kret
Data wytworzenia informacji: 26.02.2014r.
Data ostatniej edycji: 27.01.2016r.