Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Budżet 2014 

 

Plan finansowy na 11.08. 2014 r.

1.

Przychód ogółem

6 542 432,00

 

Przychody własne

217 500,00

 

Dotacja z UM na bież. dział.

6 265 432,00

 

Dotacja z Ministerstwa Kultury

57 000,00

 

Przychody finansowe

2 500,00

2.

Koszty ogółem

6 722 847,00

 

Amortyzacja

283 500,00

 

Zakup książek

400 000,00

 

Amortyzacja jednorazowa

14 000,00

 

Zużycie materiałów i energii

583 385,00

 

Usługi obce

1 044 898,00

 

Podatki i opłaty  

105 254,00

 

Wynagrodzenia

3 478 872,00

 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

793 692,00

 

Inne koszty rodzajowe

14 946,00

 

Koszty finansowe

3 600,00

 

Pozostałe koszty operacyjne

700,00

3.

Środki na działalność inwestycyjną

80 000,00

4.

Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne

823 069,00

 Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dorota Ziółkowska
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie dokumentu: Ewa Krukowska
Data wytworzenia informacji: 26.11.2014r.
Data ostatniej edycji: 27.01.2016r.