Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Budżet 2016r.Plan finansowy na 2016 r. na dzień 25.11.2016

1.

Przychód ogółem

7 090 948,00

 

Przychody własne

274 400,00

 

Dotacja z UM na bież. dział.

6 719 824,00

 

Dotacja z Ministerstwa Kultury

96 124,00

 

Przychody finansowe

600,00

2.

Koszty ogółem

7 492 550,00

 

Amortyzacja

282 075,00

 

Zakup książek

506 000,00

 

Amortyzacja jednorazowa

55 945,00

 

Zużycie materiałów i energii

609 322,00

 

Usługi obce

1 131 971,00

 

Podatki i opłaty  

132 282,00

 

Wynagrodzenia

3 879 832,00

 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

866 079,00

 

Inne koszty rodzajowe

12 730,00

 

Koszty finansowe

200,00

 

Pozostałe koszty operacyjne

16 114,00

3.

Środki na działalność inwestycyjną

600 000,00

4.

Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne

645 000,00

 


Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dorota Ziółkowska
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie dokumentu: Marta Kret
Data wytworzenia informacji: 09.12.2016r.
Data ostatniej edycji: 12.12.2016r.