BIP
Redakcja biuletynu Rejestr zmian
 


Budżet 2019

  
  Plan finansowy na 2019 r - zmiana na 17.05.2019
1. Przychód ogółem 8 190 323,00
  Przychody własne 288 400,00
  Dotacja z UM na bież. dział. 7 901 323,00
  Dotacja z Ministerstwa Kultury 0,00
  Przychody finansowe 600,00
2. Koszty ogółem 8 591 696,00
  Amortyzacja 223 253,00
  Zakup książek 432 136,00
  Amortyzacja jednorazowa 27 400,00
  Zużycie materiałów i energii 536 447,00
  Usługi obce 1 522 523,00
  Podatki i opłaty  168 020,00
  Wynagrodzenia 4 623 075,00
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 039 818,00
  Inne koszty rodzajowe 14 024,00
  Koszty finansowe 0,00
  Pozostałe koszty operacyjne 5 000,00
3. Środki na działalność inwestycyjną 5 643 060,00
4. Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 743 060,00

Data wytworzenia informacji: 17.05.2019 r.
Data udostępnienia informacji: 21.05.2019 r.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Renata Łastowska
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie: Ewa Krukowska


BIP MBP Szczecin. Ilość odwiedzin: 255811