BIP
Redakcja biuletynu Rejestr zmian
 


Budżet 2019

 

Plan finansowy na 2019 r _ zmiana na 7.03.2019

1.

Przychód ogółem

8 090 323,00

 

Przychody własne

288 400,00

 

Dotacja z UM na bież. dział.

7 801 323,00

 

Dotacja z Ministerstwa Kultury

0,00

 

Przychody finansowe

600,00

2.

Koszty ogółem

8 491 696,00

 

Amortyzacja

223 253,00

 

Zakup książek

443 031,00

 

Amortyzacja jednorazowa

24 300,00

 

Zużycie materiałów i energii

602 650,00

 

Usługi obce

1 316 469,00

 

Podatki i opłaty  

151 000,00

 

Wynagrodzenia

4 673 075,00

 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

1 039 818,00

 

Inne koszty rodzajowe

13 100,00

 

Koszty finansowe

0,00

 

Pozostałe koszty operacyjne

5 000,00

3.

Środki na działalność inwestycyjną

5 616 000,00

4.

Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne

5 616 000,00

 
Data wytworzenia informacji: 27.03.2019 r.
Data udostępnienia informacji: 18.04.2019 r.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Renata Łastowska
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie: Ewa Krukowska


BIP MBP Szczecin. Ilość odwiedzin: 240262