BIP
Redakcja biuletynu Rejestr zmian
 


Budżet 2019

  
     
Plan finansowy na 2019 r _ zmiana na 31.12.2019
1. Przychód ogółem 8 318 885,00
  Przychody własne  304 593,00
  Dotacja z UM na bież. dział. 7 925 760,00
  Dotacja z Ministerstwa Kultury 87 419,00
  Przychody finansowe 1 113,00
2. Koszty ogółem 8 565 469,00
  Amortyzacja 231 924,00
  Zakup książek 505 172,00
  Amortyzacja jednorazowa 100 395,00
  Zużycie materiałów i energii 465 757,00
  Usługi obce 1 491 680,00
  Podatki i opłaty   165 738,00
  Wynagrodzenia  4 578 367,00
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 981 357,00
  Inne koszty rodzajowe 12 051,00
  Koszty finansowe 0,00
  Pozostałe koszty operacyjne 33 028,00
3. Środki na działalność inwestycyjną 5 716 000,00
4. Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 752 208,00
Data wytworzenia informacji:24.01.2020 r.
Data udostępnienia informacji: 29.01..2020 r.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Renata Łastowska
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie: Ewa Krukowska


BIP MBP Szczecin. Ilość odwiedzin: 264041