BIP
Redakcja biuletynu Rejestr zmian
 


Zawiadomienie o wynikach konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie na Prawobrzeżu.

 Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie na Prawobrzeżu.

 

Osoba Odpowiedzialna za treść dokumentu: Wiktor Czuba
Osoba odpowiedziałna za udostępnienie dokumentu: Marta Kret
Data wytworzenia informacji: 02.02.2018r.
Data ostatniej edycji: 29.05.2018r. 


Załączniki do dokumentu
Załącznik nr 1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie.pdf
Załącznik nr 1a Oświadczenie o formie prowadzenia działalności.pdf
Załącznik nr 1b Oświadczenie o uprawnieniach architektonicznych Krajowi Uczestnicy konkursu.pdf
Załącznik nr 1c Oświadczenie o uprawnieniach architektonicznych Zagraniczni Uczestnicy konkursu.pdf
Załącznik nr 1d Oświadczenie o zobowiązaniach na wypadek przyznania nagrody w konkursie.pdf
Załącznik nr 1e Oświadczenie o prawach autorskich.pdf
Załącznik nr 2a Pełnomocnictwo dla Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie.pdf
Załącznik nr 2b Pełnomocnictwo dla Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie.pdf
Załącznik nr 3 Wykaz osób które będą uczestniczyć w realizacji zadania.pdf
Załącznik nr 4 Pokwitowanie odbioru pracy konkursowej.pdf
Załącznik nr 5 Karta Identyfikacyjna.pdf
Załącznik nr 6 Wzór umowy o prace projektowe wraz z załącznikami.pdf
Załącznik nr 7a Szczegółowy opis przedmiotu konkursu 30_01_2018.pdf
Załącznik nr 7b mapa-obszar zadania konkursowego.dwg
Załącznik nr 7c mapa.dxf
Załącznik nr 8a Program funkcjonalno-użytkowy 17_11_2017 mod.pdf
Zawiadomienie o wynikach konkursu.pdf
Lista uczestników zakwalifikowanych do Konkursu Filii MBP Szczecin Prawobrzeże CD 1-1.pdf
Odpowiedzi na pytania uczestników.pdf
Ogłoszenie.pdf
Regulamin Konkursu.pdf
Zalącznik 7d.zip
Załacznik nr 7e - Zdjęcia terenu pod inwestycję.zip

BIP MBP Szczecin. Ilość odwiedzin: 264041