BIP
Redakcja biuletynu Rejestr zmian
 


Majątek MBP
Wykonanie budżetu na rok 2016 i plan na rok 2017

 

 

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r.

   

Plan finansowy na 2017 r _ zmiana na 20.02.2017

1.

Przychód ogółem

7 146 042,00

   

1.

Przychód ogółem

7 164 097,00

 

 

Przychody własne

329 559,00

   

 

Przychody własne

250 000,00

 

 

Dotacja z UM na bież. dział.

6 719 824,00

   

 

Dotacja z UM na bież. dział.

6 913 497,00

 

 

Dotacja z Ministerstwa Kultury

96 124,00

   

 

Dotacja z Ministerstwa Kultury

0,00

 

 

Przychody finansowe

535,00

   

 

Przychody finansowe

600,00

 

2.

Koszty ogółem

7 234 141,00

   

2.

Koszty ogółem

7 617 962,00

 

 

Amortyzacja

247 749,00

   

 

Amortyzacja

232 447,00

 

 

Zakup książek

506 326,00

   

 

Zakup książek

346 000,00

 

 

Amortyzacja jednorazowa

56 561,00

   

 

Amortyzacja jednorazowa

12 000,00

 

 

Zużycie materiałów i energii

537 428,00

   

 

Zużycie materiałów i energii

609 500,00

 

 

Usługi obce

1 074 963,00

   

 

Usługi obce

1 154 350,00

 

 

Podatki i opłaty  

128 566,00

   

 

Podatki i opłaty  

125 000,00

 

 

Wynagrodzenia

3 816 283,00

   

 

Wynagrodzenia

4 200 727,00

 

 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

834 270,00

   

 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

919 638,00

 

 

Inne koszty rodzajowe

12 726,00

   

 

Inne koszty rodzajowe

13 100,00

 

 

Koszty finansowe

148,00

   

 

Koszty finansowe

200,00

 

 

Pozostałe koszty operacyjne

19 121,00

   

 

Pozostałe koszty operacyjne

5 000,00

 

3.

Środki na działalność inwestycyjną

0,00

   

3.

Środki na działalność inwestycyjną

600 000,00

 

4.

Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne

43 699,00

 

 

 

4.

Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne

600 000,00

 

 


__________________________________________________________________________________
 
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dorota Ziółkowska
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie dokumentu: Ewa Krukowska
Data wytworzenia informacji: 04.04.2017
Data ostatniej edycji: 04.04.2017 
 


BIP MBP Szczecin. Ilość odwiedzin: 264041