Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Budżet 2015
Plan finansowy na 2015 r.na dzień 31.12.2015

1.

Przychód ogółem

6 726 785,00

 

Przychody własne

301 095,00

 

Dotacja z UM na bież. dział.

6 367 654,00

 

Dotacja z Ministerstwa Kultury

57 524,00

 

Przychody finansowe

512,00

2.

Koszty ogółem

6 838 661,00

 

Amortyzacja

318 100,00

 

Zakup książek

360 000,00

 

Amortyzacja jednorazowa

60 588,00

 

Zużycie materiałów i energii

558 831,00

 

Usługi obce

1 073 666,00

 

Podatki i opłaty  

124 500,00

 

Wynagrodzenia

3 539 989,00

 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

784 057,00

 

Inne koszty rodzajowe

14 420,00

 

Koszty finansowe

2 500,00

 

Pozostałe koszty operacyjne

2 010,00

3.

Środki na działalność inwestycyjną

100 000,00

4.

Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne

254 200,00 


Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dorota Ziółkowska
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie dokumentu: Marta Kret
Data wytworzenia informacji: 30.09.2015r.  
Data ostatniej edycji: 27.01.2016r.